Pieniądze Unii Europejskiej dla Tychów

0
Tyski ratusz z animacją flagi UE, 10.12.2020 r., fot. ZB

Dzisiaj (10 grudnia), w dniu szczytu Unii Europejskiej, jedna ze ścian tyskiego ratusza została podświetlona animacją z flagą UE. Wcześniej władze Tychów poinformowały ile pieniędzy unijnych  otrzymało miasto Tychy.

10 grudnia, zgodnie z zapowiedzią władz miasta, od godziny 16.00 do 21.00 na budynku ratusza pojawiła się animacja z flagą Unii Europejskiej. Jak poinformowała Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, w  latach 2004-2020 Tychy otrzymały z Unii Europejskiej ponad 1,4 mld złotych na inwestycje w mieście. Dzięki tym środkom, jak słyszymy, zrealizowano ponad 60 inwestycji m.in. zmodernizowano drogi (w tym dwie krajowe: DK1 i DK44), wymieniono tabor komunikacji miejskiej, czy niemal w 100 proc. skanalizowano Tychy. Wykonano także szereg inwestycji w szkołach, obiektach sportowych i kulturalnych.

– Inwestycje te nie zostałyby zrealizowane gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej – mówi Ewa Grudniok. – Na stronie www.umtychy.pl  oraz miejskim FB przez najbliższe dni będziemy je przypominać. Ostatnie kilkanaście lat to dla większości polskich miast czas rozkwitu i dużych zmian. Wielu samorządowców mówi nawet o skoku cywilizacyjnym. Także w Tychach zaszły ogromne zmiany. Ich początkiem był ogromny, wielomilionowy projekt: „Gospodarka ściekowa w Tychach”, na który miasto uzyskało ponad 415 milionów zł dofinansowania.

– Trudno dzisiaj sobie wyobrazić nasz kraj i nasze miasto bez Unii Europejskiej – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy mogliśmy zrealizować kilkadziesiąt inwestycji m.in. drogi, stacje przesiadkowe, szkoły, zakup nowoczesnych autobusów. W planach mamy także wiele innych projektów poprawiających jakość życia naszych mieszkańców. Nie wyobrażam sobie, byśmy musieli z ich realizacji zrezygnować.

Władze miasta informują, że „w perspektywie unijnej na lata 2007 -2013 w Tychach, jak słyszymy, zrealizowano niemal 30 inwestycji, na łączną kwotę ponad 316 mln zł. Zmodernizowano infrastrukturę trolejbusową, za blisko 160 mln zł, przebudowano jedną z głównych dróg w regionie – DK1, uruchomiono Szybką Kolej Regionalną Tychy – Dąbrowa Górnicza, powstała Mediateka z piękną salą koncertową, wykonano remonty i termomodernizację szkół np. III LO, zrealizowano także wiele mniejszych projektów drogowych, sportowych czy projektów „miękkich” (m.in. „Z nich jesteśmy dumni – kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan)”.

– Miasto stale finansuje działalność szkół, przedszkoli, domów kultury, inwestuje w drogi, szpital, zagospodarowanie parków czy nowe place zabaw – dodaje prezydent Dziuba. – Bez środków zewnętrznych, przy coraz większej ilości zadań nakładanych na samorządy przez władze centralną wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować.

Rzecznik UM Tychy informuje, że w latach 2014 – 2020 pozyskano niemal 428 mln zł na 34 projekty. Wśród nich jest m.in. budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej (94,9 mln zł), zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (113 mln zł), Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (94,5 mln zł), zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania (9,9 mln zł), termomodernizacje szkół (28 mln zł), modernizacje oświetlenia w mieście (ponad 21 mln zł), program OZE związany z poprawą jakości powietrza w Tychach ( 20,5 mln złotych), budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach (ok. 6 mln zł), projekt  pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE” ( 9 mln zł).

– Oprócz tego zrealizowano wiele mniejszych projektów dotyczących doposażenia szkół w mieście, szkoleń i kursów dla pracowników różnych branż oraz wiele projektów społecznych podnoszących jakość życia oraz niwelujących nierówności – dodaje Ewa Grudniok. – Chodzi np. o warsztaty w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej oraz w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”, „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach” , „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” czy „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach”. 6 milionów złotych pozyskano także na utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach oraz na termomodernizację dzielnicy Osada. W przyszłym roku rozpocznie się także budowa Centrum Przesiadkowego przy zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach, na którą miasto pozyskało 11,5 mln zł.

Miejskie instytucje i spółki także korzystały, jak słyszymy, z unijnej pomocy. W sumie w latach 2004-2020 otrzymały 184,5 mln zł. W tej kwocie znalazło się 70 mln zł pozyskanych przez spółkę Master Odpady i Energia, 25 mln zł dla Miejskiego Centrum Oświaty, 36 mln zł dla Powiatowego Urzędu Pracy, 14 mln zł dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ponad 4 mln zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a 2,3 mln zł dla spółki Śródmieście.

Do tematu tego jeszcze wrócimy.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here