Pierwsza sesja w Pszczynie. Radni PiS w cieniu

0
Przewodniczący RM Pszczyna Leszek Szczotka (z prawej) i wiceprzewodniczący Marek Dutkowski, fot. RB

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pszczynie został ponownie Leszek Szczotka z Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego (komitet burmistrza Dariusza Skrobola). Na wiceprzewodniczącego wybrano Marka Dutkowskiego z KWW Ziemia Pszczyńska (radny jest skarbnikiem powiatu). Radni trzech komitetów objęli funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Żadnej funkcji nie objęli radni PiS (w sumie nawet nie próbowali kandydować na stanowiska).

Po pierwszej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie (22.11) można wnioskować, że powstała szeroka koalicja Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego burmistrza Dariusza Skrobola (wprowadziło do rady 7 radnych) z KWW Ziemia Pszczyńska (ma 6 radnych) i KW Ligą Samorządowa Pierwszą (3 radnych).

Radni PiS, którzy mają 7 mandatów, zostali bez ważniejszych funkcji. Zresztą nawet o te funkcje nie zabiegali (nie zgłaszali żadnych swoich kandydatur). Jakby usunęli się w cień.

Pierwszą sesję rozpoczął radny senior Henryk Kopiec (PiS). Radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego. Wspólnie odczytali treść ślubowania, po którym każdy z osobna powiedział „Ślubuję”. Wszyscy radni dodali też zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. Puszczono nagranie hejnału Pszczyny.

Ślubowanie złożył burmistrz Dariusz Skrobol. Opowiedział o planach na swoją trzecią już kadencję. To m.in. sprawy oświatowe, powstanie Muzeum Miejskiego, budowa sali widowiskowej, remont stadionu, walka ze smogiem i korkami.

– Cieszę się, że w naszym gronie są przedstawiciele opcji rządzącej – powiedział też burmistrz, dodając, że myśli o możliwości dialogu i zrealizowania zapisów, które znalazły się w Programie dla Śląska.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Leszka Szczotkę (Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe). Kandydat był tylko jeden. Został zgłoszony przez Marka Dutkowskiego (KWW Ziemia Pszczyńska), który określił L. Szczotkę jako „człowieka wielkiego spokoju i opanowania, sprawdzonego przewodniczącego” (głosowanie 19 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące). Burmistrz Skrobol, gratulując, powiedział, że to pierwszy przewodniczący, który pracuje już III kadencję.

Leszek Szczotka zrewanżował się Markowi Dutkowskiemu zgłoszeniem jego kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Jak uzasadnił zgłaszający, M. Dutkowski był skarbnikiem w UM Pszczyna, a teraz jest w powiecie i „wszyscy go znamy”. Nie miał kontrkandydata. Marek Dutkowski został wiceprzewodniczącym RM głosami 19 za (1 sprzeciw, 3 wstrzymujące się).

Schemat wzajemnego zgłaszania się został potem powtórzony przy wyborach przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Tyle że to nie odbywało się na sesji, ale w salce konferencyjnej w czasie ogłoszonej godzinnej przerwy. Tam przewodniczący Rady zwoływał posiedzenia kolejnych nowo utworzonych komisji (ich składy stworzyły się wcześniej, zostały przyjęte, po czym radni w salce mieli ekspresowe posiedzenia, na których wybierali spośród swego grona przewodniczących i zastępców komisji).

Jak to wyglądało? Gdy zebrali się członkowie komisji rewizyjnej, Marta Wojciechowska-Smolarz (KWW Ziemia Pszczyńska) zgłosiła kandydaturę Barbary Psik (KWW Liga Samorządowa Pierwsza) na przewodniczącą tej komisji. Potem Barbara Psik zaproponowała kandydaturę Marty Wojciechowskiej-Smolarz na wiceprzewodniczącą komisji.

Gdy zebrała się komisja skarg, wniosków i petycji, Grzegorz Kuczera (KWW Ziemia Pszczyńska) zaproponował Arkadiusza Gardiasza (KWW Ziemia Pszczyńska) na przewodniczącego. Arkadiusz Gardiasz zaproponował w zamian Grzegorza Kuczerę na wiceprzewodniczącego.

W komisji gospodarki Ireneusz Gruszka (KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe; radny wszedł do rady na miejsce Dariusza Skrobola, który został burmistrzem) zaproponował Renatę Dyrdę (KWW Ziemia Pszczyńska) na przewodniczącą. Radna zgłosiła zaś Ireneusza Gruszkę na wiceprzewodniczącego.

W nowej komisji sportu i kultury fizycznej Łukasz Tetla (Liga Samorządowa) zaproponował na przewodniczącego Macieja Stiebera (Ziemia Pszczyńska), a ten zrewanżował się propozycją na wiceprzewodniczącego dla Łukasza Tetli.

W komisji spraw społecznych Maria Szostak (Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe) zaproponowała na przewodniczącą Marcelinę Leki (Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe), a ta zgłosiła Marię Szostak na wiceprzewodniczącą.

Pewna modyfikacja miała miejsce w komisji budżetu, gdzie kandydaturę Andrzeja Wojtanowicza (Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe) na przewodniczącego zgłosił Marek Dutkowski (Ziemia Pszczyńska). A. Wojtanowicz zaproponował funkcję wiceprzewodniczącej Monice Rąbie (Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe, weszła do rady w miejsce Barbary Sopot-Zembok, która została wiceburmistrzem).

Tym sposobem 14 możliwych do objęcia funkcji w radzie (przewodniczący RM, wiceprzewodniczący RM, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji) zostało rozdzielonych pomiędzy radnych Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego, Ziemi Pszczyńskiej i Ligi Samorządowej Pierwszej.

(reb)

Czytaj także:

Kto w Radzie Miejskiej w Pszczynie

Podwyższyli diety

Kakao, inka i uściski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here