Plany Tauron Ciepło na 2019 r.

0
Zakład Wytwarzania Tauron Ciepło w Tychach; fot. ZB

Plany Tauron Ciepło na 2019 r. Tauron Ciepło sp. z o.o. jest największym dostawcą ciepła w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, a więc i krajowym potentatem w tej dziedzinie (dostarcza ciepło do 700 tys. mieszkańców). Niedawno na Platformie Zakupowej Grupy Tauron spółka opublikowała swoje plany inwestycyjne, remontowe oraz materiałowe na rok 2019. Zawierają one informacje o przedmiocie planowanego postępowania przetargowego oraz przybliżony termin wszczęcia takiego postępowania.

Jak poinformowała nas Małgorzata Kuś, rzecznik prasowa Tauron Ciepoło sp. z o.o., publikując swoje plany zakupowe z wyprzedzeniem, spółka chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku wykonawców, umożliwiając im wcześniejsze przygotowanie ofert i odpowiednie zaplanowanie prac na kolejny sezon.

– Jesteśmy przekonani, że informacje o planach zakupowych podane odpowiednio wcześniej, ułatwią wykonawcom i kontrahentom zaplanowanie ich portfela zamówień – mówi Łukasz Jędraszkiewicz, dyrektor Departamentu Zakupów Tauron Ciepło. – Liczymy na to, że podobnie jak w roku ubiegłym, partnerska forma komunikacji z rynkiem wykonawców, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności pozyskiwanych ofert w Tauron Ciepło.

Potencjał zakupowy Grupy Tauron to, jak słyszymy, 10 000 zapytań ofertowych rocznie w prawie 700 kategoriach zakupowych, 30 000 zarejestrowanych wykonawców i ponad 3500 przeprowadzonych aukcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 18 października 2018 roku, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W Grupie Tauron dedykowanym narzędziem do składania w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, dokumentów oraz oświadczeń jest Platforma Zakupowa (swoz.tauron.pl). W sytuacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych postępowania mogą być prowadzone pisemnie, w szczególności w sytuacjach określonych w art. 10c oraz w art. 131bc Pzp. Postępowania o udzielenie zamówień niepublicznych prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

– Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych w kraju – informuje nas Małgorzata Kuś. – Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło, pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej to ponad 2000 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej liczy ok. 1100 km. Spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here