Po pierwszym etapie rekrutacji do szkół wolne miejsca wciąż czekają na absolwentów gimnazjów i podstawówek

1
Zespół Szkół nr 5 (Budowlanka) - Technikum nr 4 i ZSZ nr 3; fot. ZB

W tym tygodniu zakończył się pierwszy etap podwójnej rekrutacji do szkół średnich i branżowych (absolwentów podstawówek i gimnazjów). W Tychach około 50 uczniów nie zakwalifikowało się na razie do wymarzonej przez siebie klasy, ale czeka na nich znacznie więcej wolnych miejsc w tyskich szkołach.

Ze względu na reformę szkolnictwa (likwidacje gimnazjów) obecny nabór do szkół średnich i branżowych jest nietypowy, bowiem jednocześnie trzeba stworzyć miejsca dla byłych gimnazjalistów oraz absolwentów szkół podstawowych. Każdą z tych grup obowiązywać będzie inny program nauczania (np. absolwenci gimnazjów przez 3 lata uczyć się będą w liceach, a absolwenci podstawówek spędza w liceach 4 lata).

Jak informuje nas Marzena Klementa, gł. specjalista Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, w tyskich szkołach 16 lipca 2019 r. podane zostały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w tegorocznej podwójnej rekrutacji.

– Absolwenci klas gimnazjalnych i szkół podstawowych równolegle mogli aplikować o przyjęcie do publicznych 4 liceów ogólnokształcących, 6 techników i 5 szkół branżowych (w tym jednej specjalnej) – mówi Marzena Klementa. – W poszczególnych rekrutacjach w publicznych szkołach udostępniono 1077 miejsc dla uczniów po gimnazjum i 1209 miejsc dla uczniów po szkole podstawowej. Obecnie w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranych szkół ponadgimnazjalnych przydzielonych zostało 992 uczniów, a do ponadpodstawowych 1142. O przydziale decydowała liczba punktów uzyskanych przez kandydata na podstawie świadectwa, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć.

MCO informuje, że po zakończonym w połowie lipca pierwszym etapie rekrutacji około 50 uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej ze szkół, choć jest jeszcze wiele wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Taki stan rzeczy wynika z „brak we wniosku rekrutacyjnym kolejnych priorytetów przy wyborze szkół”. Inaczej mówiąc uczniowie ci nie podali szkoły alternatywnej, na wypadek niezakwalifikowania się do wskazanej szkoły pierwszego wyboru, a można było podać dowolna liczbę takich szkół (w Warszawie rekordzista wymienił ich prawie 200).

W Polsce istnieje obowiązek nauki do ukończenia 18 lat. Co będzie z uczniami, którym na razie nie udało się zapisać do szkoły? Miejskie Centrum Oświaty uspokaja.

– Do 24 lipca 2019 r. trwać będzie etap potwierdzania przez rodziców lub pełnoletnich kandydatów woli przyjęcia do szkoły. – informuje M. Klementa. – Po zakończeniu tego etapu znana będzie ostatecznie liczba wolnych miejsc do rekrutacji uzupełniającej. 25 lipca 2019 r. zostaną opublikowane przez komisje rekrutacyjne listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów. Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała do końca wakacji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie od 26 lipca do 30 lipca br. należy składać wnioski o przyjęcie do szkół, w których będą wolne miejsca).

Tegoroczny nabór – pod względem preferencji uczniów przy wyborze szkoły, liczby kandydatów i liczby miejsc w szkołach – nie różni się w zasadniczy sposób od poprzednich lat.

(icz)

 

1 KOMENTARZ

  1. Jakoś w Tychach nie słychać lamentu nad niedolą uczniów, którym brakuje miejsc w szkołach. Czyżby tyski samorząd (w większości „antyrządowy”) nie podzielał opinii „swoich kolegów-koleżanek samorządowców” z przyjaznych sobie regionów Polski? Albo „prezydencka tyska prasa” nie dotarła do wszystkich mieszkańców z „tą” wiadomością?! Czy może Redakcja to wyjaśnić-skomentować?!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here