Pomoc finansowa w czasie epidemii

0
fot. ZB

Sejm przyjął 28 marca pakiet ustaw tworzących tarczę antykryzysową w związku ze skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19, czyli choroby wywołanej przez koronawirus. Wcześniej władze województwa śląskiego, przeznaczyły ponad 100 mln zł na ochronę i ratowanie zdrowia publicznego w regionie. Pomoc dla przedsiębiorców w tym trudnym okresie ogłosił m.in. prezydent Tychów.

Tarczę antykryzysową, którą tworzy pakiet ustaw (m.in. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), uchwalił 28 marca Sejm. Teraz debatować będzie nad nią Senat, a później, aby wejść w życie, wymaga podpisu prezydenta RP. Jak informuje serwis rządowy, główne cele tarczy antykryzysowej, to ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Przegłosowany w Sejmie pakiet przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm (które zatrudniają do 9 osób) ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby (skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie); świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Na dokładne omówienie udogodnień tarczy antykryzysowej przyjdzie czas, gdy ten pakiet ustaw przejdzie całą drogę legislacyjną. Dzisiaj jednak szczególną uwagę skupia np. zwolnienie mikrofirm (do 9 osób) ze składek do ZUS przez 3 miesiące. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie ma już mowy jedynie o zawieszeniu płacenia składek, ale o tym, że państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie, jak informuje serwis rządowy, dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Rząd szacuje łączny skutek takiego rozwiązania dla finansów publicznych (za okres owych trzech miesięcy) na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje własne składki.

We wtorek 24 marca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o przeznaczeniu 24 mln euro, czyli niemal 110 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na walkę z koronawirusem w województwie śląskim.

To, jak czytamy na stronie internetowej UMWŚ, efekt negocjacji prowadzonych z Komisją Europejską, gdzie w trybie nadzwyczajnym zarząd województwa uzyskał zgodę na przekierowanie niezakontraktowanych jeszcze środków w ramach RPO WSL, na działania związane z ochroną i ratowaniem zdrowia publicznego w regionie.

– Dziś priorytetem dla zarządu województwa jest zdrowie mieszkańców – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa przeznaczamy zarówno środki z budżetu województwa, jak i środki udostępnione przez Komisję Europejską w ramach Programu Regionalnego. W najbliższym czasie będziemy informować, na co trafią tak znaczne kwoty.

UMWŚ zapewnia, że mimo trudnych okoliczności pracy, zarząd województwa i pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego są w bieżącym kontakcie z Komisją Europejską oraz rządem, dostosowując wszystkie dostępne instrumenty finansowe i prawne, aby umożliwić utrzymanie odpowiedniej kondycji regionu zarówno zdrowotnej, jak i gospodarczej.

Z pomocą ruszyły też samorządy. Na przykład 23 marca prezydent Tychów ogłosił „Tyski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców”, który ma pomóc utrzymać się na rynku lokalnym przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię koronwirusa.

– Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  lub inne takie podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o zwolnienia oraz ulgi za czynsz i dzierżawę w lokalach należących do gminy – poinformowała Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy. –  Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Ewa Grudniok dodaje, że dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o 50 proc. nastąpi obniżenie wysokości czynszu o 50 proc., a dla tych, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość czynszu ulega obniżeniu o 30 proc.

Prezydent Tychów oferuje również zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 roku. W wyjątkowych wypadkach, jak słyszymy, będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych.

Istnieje też możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości.

Chętni do skorzystania z propozycji prezydenta Tychów powinni złożyć stosowne wnioski z dokumentami: oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów), dokumentami finansowymi za I kw. 2020 r. (lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej), oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy (osoby fizycznej). Każdy wniosek (formularze są do pobrania m.in. na stronie internetowej UM Tychy) będzie rozpatrywany indywidualnie.

Rzecznik UM Tychy informuje ponadto, że od 1 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zaoferuje: wsparcie przedsiębiorstw, które będą zatrudniać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Pracodawcy będą mogli otrzymać wyższą niż dotychczas refundację części wynagrodzenia za prace interwencyjne, jednorazową wypłatę premii dla pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych, trwających co najmniej 6 miesięcy, zatrudniali bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy – w wysokości nie wyższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok. 7800 zł); pomoc przedsiębiorstwom, które zobowiązane są do spłaty ratalnej zobowiązań wobec PUP Tychy –  odroczenie terminu spłat należności na podstawie złożonego wniosku.

– Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione powyżej propozycje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców, ale liczę, że pomogą im przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi – powiedział Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – To co oferujemy, to bardzo dużo jak na możliwości miasta.  Mam ogromną nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców w naszym mieście propozycje te okażą się bardzo pomocne.

(pp)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here