Powstanie klasa sportowa z tenisem i badmintonem

0
SP nr 4 w Pszczynie, fot. UM Pszczyna

Na rok szkolny 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie 24 lutego rozpoczęła nabór do oddziału sportowego o połączonych specjalnościach tenis ziemny i badminton.

Jak podaje UM w Pszczynie, zgodnie z przepisami nauka powinna odbywać się co najmniej trzy lata, w tym przypadku uczniowie będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności sportowe od IV do VI klasy.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach sportowych wynosi 10 godzin, z czego minimum 4 godziny poświęcone są zajęciom związanym z daną dyscypliną.

Zgodnie z warunkami tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, w oddziale sportowym będą prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

Do realizacji programu szkolenia sportowego szkoła zapewni: własną infrastrukturę sportową, nauczycieli wychowania fizycznego posiadających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska trenera lub instruktora, organizację zajęć sportowych dostosowaną do planu treningowego.

Jak podaje biuro prasowe UM Pszczyna, praktyka podobnych inicjatyw pokazuje, że w przypadku stworzenia oddziału sportowego powinno  zostać powołane z inicjatywy rodziców stowarzyszenie wspierające organizację działalność i pracę w oddziale sportowym.

Do realizacji szkolenia sportowego stowarzyszenie powinno zapewnić uczestnikom oddziału sportowego: instruktorów, trenerów do prowadzenia zajęć sportowych powyżej gwarantowanych 10 godzin zajęć sportowych przez szkołę, możliwość korzystania ze sprzętów niezbędnych do prowadzenia dodatkowych zajęć, możliwość korzystania z obiektów sportowych wynajmowanych przez stowarzyszenie, możliwość korzystania z obozów sportowo-szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenie, inne świadczenia stowarzyszenia na rzecz rozwoju uczniów oddziału sportowego zakup sprzętu, organizację wyjazdów, dowozy do innych miejsc prowadzenia zajęć.

Jak podaje UM Pszczyna, w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do oddziału sportowego (klasa IV) o specjalnościach tenis ziemny i badminton należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektora szkoły, w której będzie przeprowadzona rekrutacja do tego oddziału. Rekrutacja nie jest prowadzona przez system elektroniczny.

(r), źródło: UM Pszczyna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here