Prezydent Tychów z absolutorium

0
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, z absolutoryjnym bukietem, 30 maja 2019 r.; fot. ZB

Prezydent Tychów z absolutorium. Rada Miasta Tychy większością głosów udzieliła 30 maja prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie absolutorium za 2018 r. Przeciw głosowali tylko radni Prawa i Sprawiedliwości.

W ubiegłym roku dochody miasta Tychy wyniosły 825,6 mln zł i były o 6,6 mln zł mniejsze od planowanych. Wydatki w tym czasie wyniosły 806,3 mln zł i były o 39,4 mln zł mniejsze od zaplanowanych. Tym samym miasto miało nadwyżkę budżetową w wysokości 19,2 mln zł, a planowało deficyt w wysokości 13,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa oznacza, że Tychy nie wykonały zaplanowanych zadań zaspokajających potrzeby mieszkańców. Prezydent Tychów Andrzej Dziuba tłumaczył, że ten stan rzeczy spowodowany został przez opóźnienie wpływu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na inwestycje w 2018 r. miasto Tychy wydało 135,1 mln zł. Kwota ta stanowi prawie 17 proc. wydatków.

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł w 2018 r. 3,8 proc., czyli finanse są zdrowe (dopuszczalny wskaźnik zadłużenie dla Tychów jest prawie czterokrotnie wyższy).

Prezydent przedstawił wcześniej raport o stanie gminy Tychy za 2018 r.

Prezydent Andrzej Dziuba uzyskał absolutorium. 30 maja za taką uchwałą głosowało 17 radnych, przeciw było tylko 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Po tym głosowaniu prezydent Dziuba otrzymał od radnych bukiet kwiatów, który tradycyjnie przekazał pani skarbnik Urszuli Dryce, podkreślając, że w tym roku zaliczona ona została do grona pięciu najlepszych skarbników gmin.

(icz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here