Program rozwoju retencji na lata 2021-2027. Trzeba budować zbiorniki

0
fot. Pixabay

Przez kilkadziesiąt lat osuszano każdy skrawek podmokłego gruntu w Polsce, by móc przeznaczyć go na produkcję rolną. Teraz widać negatywne skutki takich działań. Wyraźnie widoczna jest paląca potrzeba budowy zbiorników na wodę – dużych i małych (w pojedynczych gospodarstwach). Teraz odtwarza się zasypane wcześniej naturalne zbiorniki.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w ramach zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia.

Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 000 000 euro, a minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej opracowuje projekt „Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” (PRR). Głównym jego celem będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku.

Program uwzględniać będzie wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. PRR obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową. W ramach programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m.in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania.

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here