Projekt Polityki Energetycznej Polski. 19,23 proc. udziału OZE

0
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, na spotkaniu z dziennikarzami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 18.04.2019 r.; fot. ZB

Projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 uwzględnia intensywną dywersyfikację krajowej struktury wytwarzania mocy wytwórczych. Dużą rolę mają w tym przedsięwzięciu odegrać odnawialne źródła energii (OZE).

Jak informuje serwis polskiego rządu (gov.pl), na początku maja br. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zorganizowało wizytę studyjną Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, w gminach Głuchów i Słupia (województwo łódzkie), gdzie działają elektrownie wiatrowe.

– Farmy wiatrowe pozwolą wypełnić nasze zobowiązania wobec UE – powiedział podczas tej wizyty wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Dzięki nowelizacji ustawy o OZE, zdaniem wiceministra, w najbliższych latach w Polsce, w miksie energetycznym więcej będzie mocy wytwarzanej przez wiatraki i panele fotowoltaiczne. Nowelizacja ma dać podstawy do kupienia w 2019 r. na aukcjach takiej ilości energii elektrycznej, która pozwoli na wybudowanie ponad 3,4 GW nowych mocy wytwórczych w sektorze energetyki odnawialnej, z czego 2,5 GW pochodzić będzie z farm wiatrowych i około 700 MW z farm słonecznych.

Moc pochodząca z odnawialnych źródeł energii osiągnie w Polsce poziom 13,7 GW. Ministerstwo Energii, jak czytamy, szacuje, że sumaryczna produkcja z tych źródeł w 2020 r. wyniesie prawie 35,4 TWh. Daje to udział OZE na poziomie 19,23 proc., wobec wymaganego dla Polski poziomu 19,1 proc. dla sektora energii elektrycznej.

Serwis polskiego rządu podkreśla, że dane te nie uwzględniają aukcji OZE, jakie mogą zostać jeszcze przeprowadzone w 2020 roku, oraz prosumentów (czyli rosnącego sektora mikroinstalacji OZE; w I kwartale 2019 r. było to 65 tys. prosumentów z 415 MW mocy wytwórczych) i rozwijanych instalacji OZE, tj. małych biogazowni i małych hydroelektrowni działających w oparciu o system wsparcia: feed-in tariff (FIT), oraz feed-in premium (FIP).

18 kwietnia br. na spotkaniu z dziennikarzami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wiceminister Grzegorz Tobiszowski mówił o najważniejszych działaniach Ministerstwa Energii w zakresie rozwoju OZE. Chodzi o: dwa projekty nowelizacji ustawy o OZE, założenia ustawy o offshore (wiatr na morzu), biopaliwa.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here