Protest przeciwko zmianom w III LO w Pszczynie

0
fot. Dominik Gajda

Dziś (14.01) przed pszczyńskim ratuszem odbył się protest przeciwko planowanemu przeniesieniu III LO w Pszczynie z obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Piastów, gdzie szkoła działa od 20 lat, do budynku po Gimnazjum nr 1 przy ul. Stefana Batorego. Zmiany zaplanowały władze gminy i powiatu pszczyńskiego.

Władze miejskie i powiatowe tłumaczą, że podjęły wspólne działania, związane z dostosowaniem sieci szkół do reformy oświaty. Jak przekonują, podwójne roczniki, które skończą podstawówkę i gimnazjum, będą szukały miejsc w szkołach średnich. Oszacowano, że trzeba przygotować ok. 600 dodatkowych miejsc.

Władze wymyśliły więc, że przekażą prowadzone dotąd przez gminę liceum powiatowi i przeniosą III LO do budynku przy ul. Batorego. Tam powstaną oddziały (12) pierwszych klas. Młodzież, która obecnie uczęszcza do LO, ma kontynuować naukę w dotychczasowym budynku na osiedlu Piastów, a po dwóch latach liceum tam wygaśnie.

Burmistrz Dariusz Skrobol widzi w rozwiązaniu same korzyści: uporządkowanie zadań gminy i powiatu w zakresie prowadzenia placówek oświatowych; oddzielenie dzieci od młodzieży licealnej (obecnie w budynku III LO działa jeszcze podstawówka i żłobek); usamodzielnienie LO; bliskość dwóch dużych szkół (bo niedaleko ul. Batorego jest pszczyński „Chrobry”) powstającego centrum przesiadkowego; możliwość zwiększenia liczby miejsc w żłobku. Zdaniem włodarzy przeniesienie III LO powoduje lepsze funkcjonowanie oświaty w gminie Pszczyna.

Przeciwni tym decyzjom są młodzież, rodzice i nauczyciele (poniżej artykułu zamieszczamy pełną treść listów, które otrzymaliśmy w tej sprawie). Jak wynika z tych pism, zostali zaskoczeni decyzjami władz.

„[…] Niedawno nasze Liceum obchodziło swoje 20-lecie. Sam Pan Burmistrz uczestniczył w tych obchodach 12 października 2018 roku. Przypomnijmy, Pan Burmistrz mówił  wtedy: „jak ważna jest ta szkoła na mapie oświatowej, ale również na mapie społecznej”  –  przytaczają przedstawiciele Rady Rodziców.[…]Teraz zostaliśmy postawieni prawie przed faktem dokonanym – Pan Burmistrz nagle już nie chce naszego liceum. Chce nas oddać starostwu. […]”.

Młodzież, rodzice ani nauczyciele nie widzą w przeniesieniu III LO z budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Piastów do budynku przy ul. Batorego korzyści wymienianych przez burmistrza.

„W budynku przy Batorego jest dużo mniej sal lekcyjnych, a zaplecze sportowe może wystarczyłoby na szkołę podstawową, ale na pewno nie na liceum. Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego jest stosunkowo nowy, przystosowany do potrzeb liceum. Posiada bardzo nowoczesny sprzęt i ogromne zaplecze sportowe. Dzięki niemu nasza szkoła plasowała się na najwyższych miejscach w rankingach sportowych […]”.

„[…] Nie należy niszczyć czegoś, co funkcjonuje. Należy tę szkołę w dalszym ciągu rozwijać, dając jeszcze lepsze możliwości przyszłym uczniom”.

„[…] Czujemy się oszukani. Dwa lata temu niektórzy z nas podjęli decyzję przeniesienia dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 18 na osiedle, omamieni obietnicami o możliwości kontynuowania nauki w szkole średniej. A co teraz? […]”.

W czasie protestu dziś przed Urzędem Miejskim w Pszczynie młodzież domagała się uwzględnienia jej głosu w tej sprawie. Skandowała m.in.: „Na portalu informowali, z nami nie rozmawiali”.

Przedstawiciele protestującej młodzieży zostali zaproszeni na rozmowy z burmistrzem Dariuszem Skrobolem i starostą Barbarą Bandołą do ratusza. Wyszli po godzinie. Z ich wypowiedzi wynikało, że władze decyzji nie zmieniły. Młodzież wybierała się na posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej 17 stycznia (godz. 13.00) są projekty uchwał w sprawie przekazania Powiatowi z dniem 1 września 2019 r.  III LO  oraz w sprawie zamiaru zmiany siedziby III LO.

Młodzież stworzyła fanpage #niedlazmianw3lo, zmontowała też film o swojej szkole. Uczniowie wyjaśniają w nim, dlaczego nie chcą zmian.

(mw), zdjęcia: Dominik Gajda

List otwarty nauczycieli do Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola                                  

W jakim zakresie budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego będzie w pełni zagospodarowany po wyprowadzeniu III LO (wykorzystanie możliwości lokalowych a koszty utrzymania budynku – przy mniejszej liczbie uczniów)?

Analiza danych zawartych w sprawozdaniu z audytu pokazuje, że nasza szkoła nie generuje wysokich kosztów w porównaniu z innymi placówkami.

W nawiązaniu do Pana wypowiedzi podczas spotkania z Radą Pedagogiczną prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Kiedy i w jakim zakresie odbyły się konsultacje z Kuratorium Oświaty?

Czy został sporządzony stosowny dokument?

Kto i kiedy z ramienia Kuratorium wydał na ten temat pozytywną opinię?

W odniesieniu do propozycji rozwiązań zawartych w audycie dotyczących Zespołu Szkół nr 1
w Pszczynie, w których jest mowa o bezpieczeństwie i warunkach kształcenia uczniów na różnych poziomach kształcenia pytamy, jak zapewnimy bezpieczeństwo i komfort edukacji młodzieży
w wieku 16 – 19 lat, w szkole przystosowanej do nauczania młodszych uczniów?

Czy wzięto pod uwagę specjalne potrzeby uczniów LO, takie jak: parking dla uczniów dojeżdżających samochodami, dostosowanie księgozbioru biblioteki do podstawy programowej
w LO, możliwość korzystania ze stołówki?

Na podstawie jakich danych statystycznych były dyrektor p. Damian Cieszewski oszacował możliwości lokalowe Zespołu Szkół nr 1, o których mówił na początku roku szkolnego 2018/2019 –  miały one gwarantować zmieszczenie podwójnego rocznika licealistów w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. W tych szacunkach uwzględniono brak naboru do klasy VII i IV SP na rok szkolny 2019/2020.

Chcielibyśmy również otrzymać informację na temat alternatywnych rozwiązań, jak np. pozostawienie SP 1 w dwóch budynkach, tak jak to ma miejsce w tej chwili. Nie ukrywamy, że optymalnym rozwiązaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli byłoby pozostawienie nas
w dotychczasowym budynku. Czy wobec tego istnieje możliwość finansowania przez budżet miasta budynku, w którym istnieje szkoła zarządzana przez powiat?

Analiza bazy dydaktyczno – lokalowej III LO wskazuje na to, że pozwala ona na wszechstronny rozwój młodzieży, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i fizycznej. Doskonała baza lokalowa umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym zdają z sukcesem egzaminy maturalne, które z kolei pozwalają aplikować na wyższe uczelnie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1.

Dzięki bazie lokalowej umożliwiamy uczniom i rodzicom indywidualne spotkania ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym), które w ograniczonej przestrzeni nie będą możliwe.

Najlepsza w Pszczynie baza sportowa zaowocowała licznymi sukcesami sportowymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (siedem lat z rzędu III LO wygrywało współzawodnictwo sportowe powiatu pszczyńskiego). Infrastruktura sportowa umożliwia tworzenie klas z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego. Jaka jest alternatywa dla uczniów, którzy od września deklarowali podjęcie nauki w takich klasach? Nasi absolwenci osiągali również wybitne sukcesy jako sportowcy indywidualni, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.  Zróżnicowany sprzęt sportowy, który posiadamy, daje możliwość wyboru aktywności fizycznej zgodnej z preferencjami ucznia. Dotychczas był to jeden z niepodważalnych atutów naszej szkoły, którego zostaniemy pozbawieni.

Jak pokazuje symulacja naboru do III LO, na przestrzeni 4 najbliższych lat (załącznik nr 2), w budynku mieszczącym 14 sal, ma się docelowo (w roku szkolnym 2021/2022) uczyć 20 oddziałów, w których realizowane będą zajęcia międzyoddziałowe z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski – wszystkie na dwóch poziomach dostosowanych do umiejętności uczniów), które wymagają równoległego udostępnienia 5 sal. W związku z tym, na realizację pozostałych zajęć przeznaczonych będzie jedynie 9 sal lekcyjnych. Niewystarczająca baza lokalowa spowoduje zmianowość nauki, co budzi nasze zaniepokojenie. Chęć uniknięcia dwuzmianowości w szkołach podstawowych wygeneruje dwuzmianowość w III LO.

Przeniesienie III LO do budynku na ulicy Stefana Batorego uniemożliwi podjęcie nauki w szkole średniej uczniom z niepełnosprawnością ruchową. Do tej pory jesteśmy jedyną placówką w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, schodołazy, toalety, szerokie korytarze). Tym samym uczniom o specjalnych potrzebach odebrana zostanie możliwość kontynuacji nauki w liceum, które jest w ich wypadku jedyną szansą edukacyjną.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie realną redukcją etatów nie tylko kadry nauczycielskiej, ale także pracowników niepedagogicznych – nie chodzi nam wyłącznie o szczytowy rok naboru, ale także o dłuższą perspektywę czasu. Czy wspomniani pracownicy niepedagogiczni będą mieli zagwarantowane zatrudnienie w dotychczasowym wymiarze godzin? Funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 1 gwarantowało uczniom liceum stałą opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, higienistki, opiekę niezbędną dla wsparcia rozwoju na tym etapie życia.  Sporadyczna opieka, wydaje się nie być wystarczająca dla młodzieży.

Wyprowadzenie części uczniów III LO wpłynie destrukcyjnie na atmosferę panującą w naszej szkole. Od 21 lat budujemy tożsamość szkoły, dbamy o przyjazną atmosferę, stawiamy na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nasze starania zaowocowały tym, że o III LO mówi się, jak o szkole, w której uczniowie dobrze się czują i chętnie do niej przychodzą. Podział na dwa budynki przez najbliższe lata spowoduje dramatyczne przerwanie procesu integrowania się uczniów ze szkołą. Podejmowane do tej pory działania Samorządu Uczniowskiego będą niemożliwe do realizacji. W ten sposób odbiera się nam szansę realizacji także celów wychowawczych.

Podział szkoły na dwa budynki niesie ze sobą inne trudności organizacyjne, takie jak: stworzenie planu lekcji umożliwiającego nauczycielom dojazd między budynkami, problemy z zastępstwami oraz organizacją uroczystości szkolnych – gdzie będzie miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego, przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych i rekrutacji?

Sugerowany nabór do 12 oddziałów klas pierwszych wiąże się z promocją szkoły wśród absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Corocznie organizowaliśmy Dni Otwarte cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży i przekładające się na satysfakcjonujący nabór do klas pierwszych. Zaproponowana reorganizacja całkowicie uniemożliwia nam przedstawienie rzetelnej oferty edukacyjnej. Nie mamy wiedzy na temat jakichkolwiek atutów nowego budynku. Nie będziemy mieć dostępu do budynku, w którym do czerwca prowadzone będą lekcje SP 1. Prezentowanie możliwości dotychczasowej lokalizacji będzie nieuczciwym nadużyciem w stosunku do uczniów.

Prosimy o przedstawienie danych dotyczących kosztów utrzymania budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 oraz średniej rocznej kwoty wydatków na 1 ucznia liceum z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

PROŚBA

Jako rodzice dzieci uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego oraz do Szkoły Podstawowej Nr 5 mieszczących się w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr 5 pragniemy wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec działań Pana Burmistrza i Pani Starosty, które mają polegać na przeniesieniu klas pierwszych z nowego naboru do liceum, do budynku przy ul. Batorego.

Nasza szkoła jest wyjątkowa – jest to zespół szkół obejmujący liceum i szkołę podstawową, prowadzony przez gminę, a nie starostwo. Niedawno nasze Liceum obchodziło swoje 20-lecie. Sam Pan Burmistrz uczestniczył w tych obchodach 12 października 2018 roku. Przypomnijmy, Pan Burmistrz mówił  wtedy: „jak ważna jest ta szkoła na mapie oświatowej, ale również na mapie społecznej” . Wtedy atmosfera była zupełnie inna. Pozwolimy sobie zacytować inny, mały fragment przemówienia Pana Burmistrza:

„W przeddzień Dnia Nauczyciela dziękuję wszystkim obecnym i byłym nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, że jakość kształcenia jest tak wysoka. I najważniejsze – to liceum jest przyjazne zarówno mieszkańcom, nauczycielom i uczniom. To jest coś czego nigdy nie stracicie, bo pracujecie na to od lat.”

Teraz zostaliśmy postawieni prawie przed faktem dokonanym – Pan Burmistrz nagle już nie chce naszego liceum. Chce nas oddać starostwu.

W budynku przy Batorego jest dużo mniej sal lekcyjnych, a zaplecze sportowe może wystarczyłoby na szkołę podstawową, ale na pewno nie na liceum.

Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego jest stosunkowo nowy, przystosowany do potrzeb liceum. Posiada bardzo nowoczesny sprzęt i ogromne zaplecze sportowe. Dzięki niemu nasza szkoła plasowała się na najwyższych miejscach w rankingach sportowych, co zostanie zakłócone i zmniejszy ilość odnoszonych sukcesów.

Planują Państwo w tym roku utworzyć w nowym budynku przy ulicy Batorego 12 nowych oddziałów liceum. W jaki sposób te oddziały pomieszczą się w 9 salach i 5 pracowniach? Obecnie funkcjonujące oddziały klas drugich i trzecich liceum mają pozostać w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, aż do momentu zdania przez uczniów matury. W kolejnych latach kolejne roczniki będą zapełniać już tylko budynek przy ulicy Batorego. Licząc 4 roczniki w każdym roku, w roku 2022/2023 w budynku powinno zatem już uczyć się: 12+4+4+4-6=18 oddziałów. Nie sposób tego zrealizować w tym obiekcie.

Przeniesienie III LO na ulicę Batorego to przedsięwzięcie krótkoplanowe. Ograniczy bowiem znacznej części młodzieży kontynuowanie nauki w szkole średniej na terenie gminy. Problem pojawi się już w 2020 roku, kiedy część młodzieży będzie musiała szukać szkoły średniej w odległych miejscowościach przy braku komunikacji. Czy o  to chodzi? Nie należy niszczyć czegoś co funkcjonuje. Należy tę szkołę w dalszym ciągu rozwijać, dając jeszcze lepsze możliwości przyszłym     uczniom. Od dwudziestu lat ta szkoła ma szczęście do ludzi. W każdym momencie trafiamy na ludzi życzliwych, którzy chcą nam pomóc i twierdzą, że damy radę . Dzisiaj na tę pomoc liczymy.

Czy nie lepiej byłoby przekazać Starostwu na cele oświatowe budynek przy ul.Kazimierza Wielkiego, który posiada już odpowiednie zaplecze i nie wymaga dodatkowych nakładów, a budynek przy ul. Batorego przekształcić w żłobek lub szkołę podstawową?

Czujemy się oszukani. Dwa lata temu niektórzy z nas podjęli decyzję przeniesienia dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 18 na osiedle, omamieni obietnicami o możliwości kontynuowania nauki w szkole średniej. A co teraz? Znowu dzieci kończące szkołę podstawową mają cierpieć i przenosić się do kolejnego budynku. Te dzieci cały czas żyły z myślą, że wybiorą Liceum Ogólnokształcące Nr III i pozostaną w tym samym budynku.

Jeszcze we wrześniu 2018 roku, ówczesny Dyrektor Pan Damian Cieszewski pocieszał nas mówiąc, że po wygaszeniu gimnazjum ma tyle sal i tylu wykwalifikowanych nauczycieli, że nie straszny mu podwójny rocznik. Powtarzał, że jak zdecydujemy się wysłać dzieci do jego szkoły, to na pewno znajdzie się tutaj dla nich miejsce.

W szkole mamy bardzo wyjątkowe grono nauczycieli. Niezwykle empatyczne, komunikatywne, przedsiębiorcze, kreatywne, innowacyjne, z szerokimi horyzontami.

 To podzielenie III LO na dwa budynki oddzielone znaczną odległością zakłóci w znaczny sposób sprawne funkcjonowanie szkoły. Nauczyciele będą zmuszeni tracić czas i energię na przemieszczanie się pomiędzy dwoma dosyć oddalonymi od siebie budynkami. Będzie to problem dla Grona Pedagogicznego jak również dla uczniów. Obniży to wydajność ich pracy jak i efekty pracy uczniów. Brak nauczycieli na miejscu, może okazać się wielkim utrudnieniem dla przyszłych maturzystów.

Szkoła na Kazimierza Wielkiego zapewnia uczniom opiekę pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego nie z doskoku, jak to ma miejsce w innych placówkach. Tutaj Ci specjaliści są na etacie. Wobec znikomej powierzchni lokalowej, pewnie takie etaty znikną, bo przecież specjaliści nie będą rozmawiać z uczniami na ciasnych korytarzach.

Każdy z nas kiedyś chodził do szkoły – doskonale wiemy jak ważne są przyjaźnie z tamtych lat. Dlaczego chcą Państwo naszym dzieciom uniemożliwić chodzenie do normalnej szkoły, w której są klasy pierwsze, ale też starsi, doświadczeni koledzy z wyższych klas, którzy zawsze służą dobrą radą. To właśnie przyjaźnie z okresu liceum bardzo często są u nas kontynuowane dalej i niejednokrotnie do końca życia spotykamy się z naszymi koleżankami i kolegami już dawno po skończeniu liceum.

Cała ta sytuacja  zagwarantowała uczniom III LO , uczniom Szkoły Podstawowej oraz ostatniemu rocznikowi Gimnazjum ogromny stres, co było widoczne na spotkaniu w naszej szkole z władzami Gminy i Powiatu. Odebrała im poczucie bezpieczeństwa zagwarantowane wcześniej, kiedy były już znane Gminie i Powiatowi tak często podkreślane w dniu spotkania dane statystyczne tzw.słupki.

Dobro dzieci jest najważniejsze. Zróbmy zatem wszystko, aby trud włożony przez osoby zaangażowane w budowę tej szkoły, odznaczone tytułem “Przyjaciela Szkoły” Pana Krystiana Szostaka, Pana Mariana Grygiera, Pana Burmistrza Dariusza Skrobol oraz zasłużonego Dyrektora Szkoły Pana Damiana Cieszewskiego nie poszedł na marne.

Jako rodzice mamy prawo współdecydowania w tak ważnej kwestii jaką jest edukacja.

Prosimy jeszcze raz poważnie zastanowić się nad tą decyzją i wziąć pod uwagę nasze argumenty. Apelujemy do Państwa, abyście nie niszczyli w naszym mieście tego, co dobrze działa i funkcjonuje. Pozwólcie naszym dzieciom nadal uczyć się w liceum przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5.

                                                   Z wyrazami szacunku

          Rada Rodziców III LO                          Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5

Dodaj komentarz