Przetarg ogłoszony. Miejskie grunty w centrum Tychów wystawione na sprzedaż

0
Tereny wystawione na przetarg; fot. ZB

Dzisiaj (26 lutego) gminna spółka „Śródmieście” ogłosiła przetarg na sprzedaż gruntów w centrum Tychów przy al. Jana Pawła II. Sprawa zabudowy tego terenu budzi wiele emocji. Przetarg będzie ważny nawet gdy wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Na sprzedaż wystawione są dwie gminne działki położone między al. Jana Pawła II i ul. Nałkowskiej. Pierwsza ma numer 2386 i zajmuje ponad 1,8 ha, druga nosi numer 2607/2385 i ma ponad 0,5 ha. Zgodę na przeprowadzenie tej transakcji, przy zaangażowaniu prezydenta Tychów, wydała 28 stycznia br. większością głosów Rada Miasta Tychy.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi ponad 13 mln zł netto (czyli ponad 16 mln zł brutto), ale nie tylko ona decydować będzie kto nabędzie prawo kupna tych atrakcyjnych gruntów.

„Sprzedawca, poza ofertą cenową, oczekuje od zainteresowanych kupnem przedstawienia koncepcji zagospodarowania obejmującej co najmniej niezagospodarowane tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miasta Tychy z 16 lutego 2017 r.” – czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

Jeśli dojdzie do sprzedaży, to spółka „Śródmieście” oczekiwać będzie od nabywcy zrealizowania na kupionych gruntach gminnych (czyli na działkach 2386 i 2607/2385) przedstawionej wraz z ofertą koncepcji. Kupujący będzie musiał wyrazić gotowość takiej realizacji i zobowiązać się, że wypełni to zobowiązanie w terminie do 58 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Gdy tego nie zrobi w tym terminie sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupienia w ciągu 5 lat (od daty zawarcia umowy sprzedaży) wystawionych teraz na przetarg działek. Oprócz tego spółka „Śródmieście” ostrzega, że naliczy kary umowne: 200 proc. ceny zakupu i 50 tys. zł za każdy dzień zwłoki w odkupieniu działek.

Przetarg będzie ważny nawet wtedy, gdy wpłynie tylko jedna prawidłowa oferta. Otwarcie kopert ma nastąpić 30 marca br.

ZB

Konsultacji społecznych ws. centrum Tychów nie będzie. Prezydent śmieje się z obecnych protestów. Dlaczego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here