Ranking zamożności tyskich radnych. Czworo milionerów

6
Reklama

Wśród radnych tworzących Radę Miasta Tychy najbogatsza jest Magdalena Łuka. Jej majątek oszacowaliśmy na prawie 1,8 mln zł. W rankingu zamożności tyskich radnych przygotowanym przez Nowe Info wyprzedziła ona Rafała Żelaznego (ponad 1,5 mln zł) i Aleksandrę Wysocką-Siembigę (prawie 1,4 mln zł). Listę milionerów w Radzie Miasta zamyka Sławomir Sobociński z majątkiem oszacowanym na ponad 1,3 mln zł. Poniżej publikujemy gdzie pracuje 25 tyskich radnych, ile zarabiają i co posiadają.

Jak ułożyliśmy nasz ranking? Przeanalizowaliśmy najnowsze oświadczenia majątkowe, które radni musieli złożyć na ręce przewodniczącej Rady Miasta Tychy (ona zaś na ręce wojewody) do końca kwietnia 2020 r. (określają one stan majątkowy na koniec 2019 r.).

Sumując majątek poszczególnych radnych liczyliśmy podane w oświadczeniach dochody oraz oszczędności w gotówce i papierach wartościowych, posiadane akcje, wpisane nieruchomości – niezależnie od tego, czy autorzy oświadczeń są ich jedynymi właścicielami, czy też współwłaścicielami, np. w ramach wspólnoty małżeńskiej. Oszczędności w walutach obcych przeliczaliśmy według kursu średniego NBP z 30 grudnia 2019 r., tj. daty określającej stan posiadania.

Pominęliśmy w rachunkach punkt oświadczenia, w którym radni podają ruchome składniki majątkowe o wartości ponad 10 tys. zł (np. samochody). W oświadczeniu bowiem należy je tylko wymienić, bez obowiązku podawania wartości (tylko niektórzy włodarze – mimo wszystko – podali te wartości). Nie doliczaliśmy też do sumy majątku zaciągniętych kredytów.

Zdajemy sobie sprawę, że tak skonstruowany ranking nie jest doskonały. Największy wpływ na wysokość majątków mają podawane przez radnych wartości nieruchomości (domów, mieszkań i działek). Co do niektórych podawanych kwot mamy wątpliwości – czy odpowiadają realnym cenom rynkowym.

Reklama

Oświadczenie majątkowe nie uwzględniają również majątku, którego radni przepisali na członków rodziny przed objęciem funkcji lub majątku, z którego korzystają, ale formalnie jest on własnością innych osób – rodziców czy małżonków. Jednak pomimo tych mankamentów, zestawienie daje pewne wyobrażenie o stopniu zamożności członków Rady Miasta Tychy.

Oto ranking zamożności tyskich radnych

Magdalena Łuka; fot. ZB

1) Magdalena Łuka

1 770 305,64 zł

Jest głównym specjalistą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Z tego tytułu osiągnęła dochód 80 764,10 zł. Dieta radnej wyniosła 24 941,54 zł. Z najmu lokalu otrzymała 39 600 zł.

Radna Łuka wraz z mężem posiada dom o pow. 280 m kw. na działce o pow. 350 m kw. (wartość – 990 000 zł). Ponadto małżeńską wspólnotą majątkową objęte jest: 1/2 lokalu użytkowego o pow. 145 m kw. (210 000 zł); 1/2 lokalu użytkowego o pow. 90 m kw. na działce o pow. 335 m kw. (230 000 zł); garaż o pow. ok. 20 m kw. (20 000 zł) oraz 1/3 nieruchomości o pow. 110 m kw. na działce o pow. 808 m kw. (175 000 zł).

M. Łuka jest właścicielką dwóch aut: forda s-maxa z 2016 r. (80 000 zł) i citroena C4 picasso grand z 2007 r. (10 000 zł). Radna ma trzy zobowiązania finansowe: pożyczka hipoteczna w mBanku – 51 954,19 franków szwajcarskich, kredyt odnawialny w mBanku – 40 000 zł i pożyczka od osoby fizycznej – 165 000 zł.

Rafał Żelazny; fot. ZB

2) Rafał Żelazny

1 528 026,25 zł

Do końca września 2019 r. był asystentem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracuje jako controlling specialist, finance&risk manager w spółce Future Processing Sp. z o.o. w Gliwicach. W 2019 r. jego wynagrodzenie ze stosunku pracy wyniosło 112 161,21 zł. Z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy otrzymał 8758 zł. Dieta radnego opiewała na 27 100,70 zł. Dochód z najmu mieszkania – 18 600 zł. Inne źródła – 889,57 zł.

R. Żelazny posiada z żoną 250 686 zł i 1401 dolarów amerykańskich oraz papiery wartościowe: 453 sztuk spółki Energa i 183 sztuk BOS na łączną kwotę 4510,20 zł. W 2019 r. z tytułu ich posiadania nie osiągnął dochodu.

Jest współwłaścicielem domu o pow. 165 m kw. na działce o pow. 561 m kw. (wartość ok. 750 000 zł) oraz mieszkania o pow. 43,9 m kw. (ok. 200 000 zł). Ponadto jest właścicielem gruntów ornych o pow. 963 m kw. (150 000 zł).

Radny jest współwłaścicielem opla vectry C z 2008 r. i nissana micry z 2012 r. Zaciągnął pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości 20 000 zł w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego (do spłaty pozostało 13 268 zł).

Aleksandra Wysocka-Siembiga; fot. ZB

3) Aleksandra Wysocka-Siembiga

1 374 654,67 zł

Pracuje jako zastępca dyrektora biura Polskiej Grupy Górniczej. Z tego tytułu jej dochód wyniósł 169 458,11 zł. Jako radna otrzymała 24 179,50 zł diety.

Posiada 75 000 zł, 1200 euro, 1200 dolarów amerykańskich i 130 funtów szterlingów oszczędności. Ma też 150 akcji JSW SA na sumę 3200 zł. Jest współwłaścicielką domu o pow. 200 m kw., wartego 800 000 zł oraz działki o pow. 967 m kw., na której stoi dom (250 000 zł). Ponadto jest w 1/4 właścicielką mieszkania o pow. 38 m kw., wartego 170 000 zł (spadek po ojcu).

Radna Wysocka-Siembiga posiada dwa samochody: mitsubishi outlander z 2018 r. i toyotę corollę z 2004 r. Zaciągnęła dwa kredyty hipoteczne: na budowę domu (do spłaty 61 704,86 euro) i na kupną działki (do spłaty 28 677,35 euro).

Sławomir Sobociński; fot. ZB

4) Sławomir Sobociński

1 314 837,85 zł

Z tytułu umowy o pracę radny zarobił 135 727,18 zł (w dokumencie radny nie oświadczył, gdzie pracuje). Z naszych ustaleń wynika, że w spółce Master – Odpady i Energia. Ponadto S. Sobociński wykazał dietę radnego – 27 914,88 zł i dochód z tytułu wynajmu – 28 500 zł.
Radny prowadzi z innymi osobami spółkę cywilną AS SC. Z tego tytułu w 2019 r. osiągnął przychód 9679,91 zł i dochód 6640,94 zł. Jest ponadto członkiem zarządu w spółce NTS Pro Sp z o.o. Z tego tytułu nie osiągnął dochodu. W tej spółce S. Sobociński ma 50 proc. udziałów, co w 2019 r. dało mu 19 888,75 zł.

Radny wykazał 105 000 zł oszczędności; dom o pow. 140 m kw. (420 000 zł); trzy mieszkania o pow.: 24,45 m kw. (125 000 zł), 24,35 m kw. (125 000 zł) i 32,36 m kw. (150 000 zł). Ponadto ma następujące nieruchomości: w użytkowaniu wieczystym – 739 m kw. i 294 m kw. (warte razem 121 166,10 zł) oraz jako współwłaściciel 10 781/1 000 000 części z 0,3786 ha, 10 737/1 000 000 części z 0,3786 ha (wartość 2 x 15 000 zł) i 1/2 z 2129 m kw. (20 000 zł).

Sławomir Sobociński posiada forda s-maxa z 2009 r. Zaciągnął też trzy kredyty hipoteczne na sumy: 90 200 zł, 90 200 zł i 108 870 zł.

Grzegorz Kołodziejczyk; fot. ZB

5) Grzegorz Kołodziejczyk

940 175,20 zł

Pracuje jako nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Z tytułu umowy o pracę zarobił 104 970,03 zł. G. Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą – zajęcia edukacyjne w placówkach wychowania przedszkolnego (poza terenem Tychów). Z tego tytułu przychód wyniósł 30 500 zł, a dochód 28 781,47 zł. Jako członek rady nadzorczej GAT SA w Szczyrku otrzymał 40 556,10 zł, a w ramach umowy o dzieło zarobił 15 173,64 zł. Jako radny otrzymał 24 693,96 zł.

Radny Kołodziejczyk zaoszczędził ok. 150 000 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 213,16 m kw. o wartości ok. 350 000 zł oraz działki, na której stoi dom. Ponadto radny Kołodziejczyk posiada działki: o pow. 0,1860 ha (60 000 zł), o pow. 0,1052 ha (70 000 zł), o pow. 0,997 ha (70 000 zł), o pow. 591 m kw. (21 000 zł) i działki – drogi dojazdowej o pow. 0,0750 ha (ok. 5000 zł).

Radny Kołodziejczyk posiada dwa auta: mitsubishi outlander z 2017 r. i audi TT z 2004.
Zobowiązania kredytowe: konsumencki PKO BP – 37 000 zł (do spłaty ok. 6000 zł), konsumencki Bank Millenium – 15 000 zł (do spłaty ok. 9000 zł) oraz kredyt samochodowy Santander Bank – 103 000 zł (do spłaty ok. 40 000 zł).

Anna Krzystyniak; fot. ZB

6) Anna Krzystyniak

895 490,54 zł

Pracuje jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach, gdzie w 2019 r. zarobiła 66 715,50 zł. W oświadczeniu radnej Krzystyniak nie znaleźliśmy wpisanej kwoty diety z tytułu zasiadania przez nią w Radzie Miasta.

Zaoszczędziła 28 000 zł i 182 euro. Jest współwłaścicielem domu o pow. 260 m kw. i działki o pow. 1456 m kw. (wartość 800 000 zł).

Radna zaciągnęła kredyt hipoteczny na kwotę 670 000 zł, kredyt konsumpcyjny na 3400 zł i pożyczkę z funduszu socjalnego na 8200 zł.

Krzysztof Król; fot. ZB

7) Krzysztof Król

751 999,73 zł

Jest zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. marketingu w spółce Studio Król. W spółce tej ma 960 udziałów o wartości nominalnej 110 zł za jeden udział, co daje 105 600 zł. Z tego tytułu w 2019 r. uzyskał dochód 26 332,13 zł. Tę kwotę radny Król wymienia także w punkcie VII oświadczenia – „jako pracownik spółki Studio Król Sp. z o.o. osiągnąłem w 2019 r. dochód w wysokości 26 332,13 zł”. Jako radny otrzymał 25 767,60 zł diety.

Radny Król posiada także akcje w spółce Komandor Tychy SA (w likwidacji) – 913 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda , co daje 91 300 zł.

Ma zaoszczędzone 3000 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 125 m kw. na działce o pow. 300 m kw. (wartość 500 000 zł). Wspólnie z żoną ma kartę kredytową w banku Citi Handlowy na sumę 23 000 zł.

Edyta Danielczyk; fot. ZB

8) Edyta Danielczyk

688 589,34 zł

Jest nauczycielką filozofii, etyki, języka polskiego i matematyki w tyskich szkołach, m.in. w: I LO, II LO, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Prywatnej Szkole Podstawowej ART, SP nr 13 i w Zespole Szkół Muzycznych. Z tego tytułu zarobiła 61 733,92 zł. W 2019 r. była zatrudniona także jako: egzaminator OKE Jaworzno (1491,76 zł) i OKE Poznań (2014,22 zł) i pracownik sezonowy w firmie Laska Technika Przemysłowa w Tychach (4128 zł). Zarobiła też 189,89 zł w Muzeum Miejskim w Bieruniu. Jako radna otrzymała 26 031,55 zł.

Radna Danielczyk jest właścicielką domu o pow. 130,55 m kw., wartego 317 000 zł oraz działki o pow. 889 m kw., na której stoi dom, wartej 200 000 zł. Ma też grunty orne o pow. 5354 m kw. (ok. 39 000 zł) i pow. 7121 m kw. (ok. 37 000 zł).

Sławomir Wróbel; fot. ZB

9) Sławomir Wróbel

636 785,96 zł

Jest kierownikiem produkcji w spółce Marelli Sosnowiec Poland. Jego wynagrodzenie ze stosunku pracy wyniosło 187 384,54 zł. Dieta radnego opiewała na 21 401,42 zł.

S. Wróbel zgromadził 18 000 zł oszczędności. Ma mieszkanie o pow. 91 m kw., warte 340 000 zł oraz połowę udziału w działce rolnej (4100 m kw. z 8200 m kw.). Wartość udziału – 70 000 zł. Radny posiada forda fiestę z 2016 r. Ma kredyt hipoteczny (242 913,96 zł) i pożyczkę gotówkową (24 053,72 zł) w Banku Millenium.

Urszula Paździorek-Pawlik: fot. ZB

10) Urszula Paździorek-Pawlik

629 169,81 zł

Jest emerytką (świadczenie w 2019 r. – 29 944,32 zł). U. Paździorek-Pawlik prowadziła specjalistyczną praktykę lekarską: przychód – 25 832 zł, dochód – 20 010,61 zł. Dieta radnej wyniosła 27 914,88 zł. Za wynajem gabinetu lekarskiego otrzymała 300 zł.

Radna wraz z mężem ma 171 000 zł oszczędności; dom o pow. 101 m kw. (350 000 zł); działkę zabudowaną domem o pow. 201 m kw. (30 000 zł); garaż o pow 19 m kw., działkę garażową o pow. 36 m kw. oraz 1/10 działki o pow. 91 m kw. (droga gminna w użytkowaniu wieczystym). Radna nie podała wartości tych trzech ostatnich nieruchomości. Jest współwłaścicielką toyoty yaris z 2010 r.

Patrycja Kosowska-Pawłowicz; fot. ZB

11) Patrycja Kosowska-Pawłowicz

611 811,79 zł

Jest specjalistą ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tychach. Z tego tytułu zarobiła 57 341,88 zł. Jej umowa-zlecenia zawarta ze spółką Tyski Sport opiewała na 2640 zł. Jako radna otrzymał 25 767,60 zł diety.

Radna zaoszczędziła 26 062,31 zł. Wraz z mężem posiada mieszkanie o pow. 122,44 m kw. (w tym garaż o pow. 33 m kw.), warte 500 000 zł. Ma samochód marki BMW 318 D z 2014 r.

Radna Kosowska-Pawłowicz ma kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2018 r. w ING Banku Śląskim na sumę 272 398,60 zł (kwota do spłacenia na koniec 2019 r.).

Grzegorz Gwóźdź; fot. ZB

12) Grzegorz Gwóźdź

601 333,58 zł

Jako dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zarobił 102 977,08 zł. Radny Gwóźdź zasiada w radzie nadzorczej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego ,,Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu. Z tego tytułu otrzymał 16 634,59 zł. Jako radny zainkasował 27 914,88 zł diety.

G. Gwóźdź zaoszczędził 108 000 zł. Ma 45 807,03 zł w papierach wartościowych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Posiada ponadto mieszkanie o pow. 41,34 m kw. (250 000 zł). Jest współwłaścicielem gruntów ornych o pow. 3989 m kw. (50 000 zł). Posiada renaulta clio z 2016 r.

Ma kredyt mieszkaniowy MdM w Banku Pekao SA na 130 000 zł. Na koniec 2019 r. do spłaty pozostało 113 246,67 zł.

Józef Twardzik; fot. ZB

13) Józef Twardzik

533 817,76 zł

Jako emeryt otrzymał 79 902,88 zł. Jako radnego, jego dieta wyniosła 27 914,88 zł. Wraz z żoną ma dom o pow. 160 m kw., warty 350 000 zł oraz działkę o pow. 480 m kw. (96 000 zł). Jest współwłaścicielem mercedesa C-200 z 2003 r.

Lidia Gajdas; fot. ZB

14) Lidia Gajdas

477 914,80 zł

Radna oświadczyła, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (agencja pośrednictwa pracy). Jednak w 2019 r. działalność ta była zawieszona i z tego tytułu nie uzyskała przychodu i dochodu. W punkcie oświadczenia „Zarządzam działalność gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności” Lidia Gajdas wpisała: „fundacja w likwidacji, funkcja pełniona społecznie”. Jako radna otrzymała 27 914,88 zł diety.

Radna Gajdas jest współwłaścicielką domu o pow. 220 m kw., wartego 450 000 zł oraz działki o pow. 610 m kw. (1/4 udziału w drodze dojazdowej).

W rubryce X „Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych podać markę, model i rok produkcji)” Lidia Gajdas wpisała: „PKO Leasing samochód osobowy 2008 rok produkcji 2014 kwota 47 000 zł – na okres 5 lat 27 969,40”.

Ponadto L. Gajdas ma kredyty gotówkowe w wysokości 22 328,35 zł i 70 488,61 zł oraz kredyt hipoteczny na sumę 23 692,89 franków szwajcarskich.

Andrzej Kściuczyk; fot. ZB

15) Andrzej Kściuczyk

470 216,19 zł

Jest kierownikiem zmiany w Poczcie Polskiej. Z tego tytułu zarobił 55 022,23 zł. Dieta radnego wyniosła 24 693,96 zł.

Radny zaoszczędził 1500 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 251 m kw., wartego ok. 374 000 zł oraz budynku gospodarczego o pow. 24 m kw. (ok. 15 000 zł). Ma skodę fabię z 1997 r.

Wojciech Czarnota; fot. ZB

16) Wojciech Czarnota

396 676,64 zł

Jest dyrektorem departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Z tego tytułu zarobił 129 885,63 zł. Jako radny otrzymał 27 914,88 zł. Umowa-zlecenie w ZHP Chorągiew Śląska – 165,33 zł.

W. Czarnota posiada 10 000 zł i 56 710,80 zł (PPE) oraz wraz z żoną 32 000 zł. Wykazał też mieszkanie o pow. 34 m kw., warte 140 000 zł (nie podał jaki ma do niego tytuł prawny); samochód osobowy mazda 3 (2009 r.) i motocykl suzuki V-strom DL650 (2007 r.).

Radny Czarnota posiada kredyt gotówkowy w Banku Handlowym w Warszawie na 133 440 zł. Na koniec 2019 r. do spłaty pozostało mu 43 258,20 zł.

Michał Kasperczyk; fot. arc

17) Michał Kasperczyk

334 683,22 zł

Jest pełnomocnikiem zarządu ds. strategii w spółce akcyjnej Ekoenergia Silesia (dochód – 46 877,01 zł). Pełni również funkcję kierownika biura ds. marketingu i reklamy oraz rzecznika prasowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach (dochód – 74 093,09 zł). M. Kasperczyk prowadzi ponadto działalność gospodarczą w Agencji Promocyjno-Reklamowej NOL-TYCHY. Z tego tytułu przychód w 2019 r. wyniósł 1 036 509,81 zł, koszty 850 711,57 zł, a dochód 185 798,24 zł. Jako radny otrzymał 27 914,88 zł diety.

M. Kasperczyk ma trzy samochody: forda mondeo MK5 (leasing) z 2016 r. oraz dwa fordy focusy III z 2011 i 2013 r.

Radny Kasperczyk na koniec 2019 r. posiadał następujące zobowiązania kredytowe: linia kredytowa dla przedsiębiorców w ING Bank Śląski – 78 000 zł; karty kredytowe Citi Handlowy na sumy 22 800 zł i 17 200 zł; pożyczki gotówkowe w Citi Handlowy na sumy 126 250,10 zł i 54 887,74 zł oraz leasing samochodu ford mondeo – ok. 1650 zł.

Barbara Konieczna; fot. ZB

18) Barbara Konieczna

326 962,99 zł

W 2019 r. była kierownikiem działu społeczno-kulturalnego Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard oraz przewodniczącą Rady Miasta Tychy. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 99 832,81 zł; działalność wykonywana osobiście, w tym czynności związane z pełnieniem obowiązków służbowych – 3760 zł; emerytury oraz inne krajowe świadczenia – 36 874,18 zł; umowa-zlecenie – 310 zł. W oświadczeniu nie znaleźliśmy kwoty diety przewodniczącej RM.

B. Konieczna zaoszczędziła 6186 zł. Ma mieszkanie o pow 51,1 m kw., warte 180 000 zł. Przewodnicząca Rady Miasta posiada samochód marki Nissan Juke z 2014 r. Zaciągnęła pożyczkę gotówkową w PKO Bank Polska. Do spłaty zostało 28 838,48 zł (stan na marzec 2020 r.).

Jarosław Hajduk; fot. ZB

19) Jarosław Hajduk

295 543,96 zł

Jako radny otrzymał 25 043,96 zł. Ma 500 zł oszczędności. Mieszkanie, do którego ma spółdzielcze prawo własności, ma pow. 47 m kw. i jest warte 155 000 zł.

Ponadto J. Hajduk posiada budynek letniskowy o pow. 52 m kw. na działce o pow. 0,056 ha (w sumie 100 000 zł) oraz garaż o pow. 18,82 m kw. (15 000 zł).

Iwona Oleksiak; fot. ZB

20) Iwona Oleksiak

256 150,68 zł

Prowadzi działalność gospodarczą – usługi ubezpieczeniowe i finansowe. W 2019 r. jej przychód wyniósł 159 603,29 zł, a dochód 64 138,93 zł. Wykonuje też pracę biurową w TOMKO Sp. z o.o. Wynagrodzenie – 17 222,33 zł. Jako radna otrzymała 21 401,42 zł.

Radna Oleksiak posiada polisę inwestycyjną na sumę 3388 zł. Ma akcje w spółkach: BOS – 75, Drozapol – 12, Elkop – 125 i Stalexport – 420. Z tego tytułu w 2019 r. nie osiągnęła dochodu. I. Oleksiak jest właścicielką mieszkania o pow. 57,85 m kw., wartego 150 000 zł.

Anita Skapczyk; fot, JJ

21) Anita Skapczyk

203 836,33 zł

Prowadzi działalność gospodarczą. Osobiście działalność rachunkową i z innymi osobami – spółkę cywilną zajmującą się rachunkowością. Radna ma w niej 85 proc. udziałów. Z tego tytułu w 2019 r. uzyskała przychód 531 054,48 zł i dochód 84 588,20 zł. Z tytułu umowy o dzieło otrzymała 20 000 zł brutto (dochód 16 000 zł). A. Skapczyk w oświadczeniu wykazała też zasiłek ZUS w wysokości 1048,13 zł brutto. Nie ma natomiast wpisanej w dokumencie kwoty diety z tytułu pełnienia funkcji radnej.

Radna Skapczyk wykazała 98 200 zł oszczędności. Jest współwłaścicielką fiata freemonta z 2013 r. (66 000 zł). Ma kredyt w rachunku bieżącym na sumę 87 000 zł (zaangażowanie 31 500 zł – dotyczy spółki cywilnej), kredyt na zakup samochodu fiat freemont (do spłaty 43 359,80 zł – dotyczy spółki cywilnej) oraz cztery kredyty gotówkowe (do spłaty 67 800 zł, 41 132 zł i 32 175,34 zł i 14 485,80 zł).

Aleksandra Pabian; fot. ZB

22) Aleksandra Pabian

180 839,85 zł

Jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami w Nieruchomości MSHome Michał Skaba (dochód – 32 819,36 zł). Jako radna otrzymała 21 972,27 zł diety. Ma 91 048,22 zł oszczędności. Posiada garaż murowany o pow. 21 m kw., warty 35 000 zł.

Karolina Chemicz-Pałys; fot. ZB

23) Karolina Chemicz-Pałys

153 439,01 zł

Pracuje jako specjalista ds. handlu i reklamy w gminnej spółce Śródmieście. Z tego tytułu jej dochód w 2019 r. wyniósł 55 829,31 zł. Jako radna otrzymała 21 002,75 zł diety. K. Chemicz-Pałys zaoszczędziła 4606,95 zł.

Radna oświadczyła, że jest właścicielką (użytkowanie wieczyste) dwóch nieruchomości o powierzchni: 0,962 ha i 20 m kw. Są one warte odpowiednio: 60 000 zł i 12 000 zł.

Marek Gołosz; fot. Zb

24) Marek Gołosz

112 456,67 zł

Jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Z tego tytułu jego dochód wyniósł 73 400,31 zł. W spółce jawnej Bajeczka B. J. Mędrak, M. Robak zarobił 2362,40 zł. Jako radny otrzymał 24 693,96 zł diety. Radny Gołosz wykazał ok. 12 000 zł oszczędności.

Dariusz Wencepel; fot. arc

25) Dariusz Wencepel

73 540,68 zł

Jako radny otrzymał 27 914,88 zł. Wykazał też 1035 zł nagrody zdobytej na wystawie zwierząt hodowlanych i 13 200 zł przychodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 2, ust, 1, pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Radny Wencepel ma 30 000 zł oszczędności oraz jednostki funduszu akcji oraz udział członkowski w Banku Spółdzielczym w Tychach na sumę 1390,80 zł. Jest właścicielem citroena berlingo z 2017 r.

Ranking zamożności włodarzy

Reklama

6 KOMENTARZE

  1. Część naszych radnych to ewidentnie bezdomni ludzie, którzy nie potrafią wypełnić prostej deklaracji. Nasi radni przyznali sobie po 2 tys. pensji tacy z nich ,,społecznicy”. Dieta radnego miała być ekwiwalentem za utracony zarobek a stała się drugą pensją. Wstyd!

  2. Pan Twardzik to ma niezłą emeryturkę, około 6,6 tys. miesięcznie. Kim on był za młodu, jakimś stachanowcem w jednej z okolicznych kopalń? Widać, że te 6 tysiaków to za mało!

  3. czy informacje o p. Magdelenie Łuce są kompletne? Nie ma ani słowa o jej oszczednościach. Tylko zarobki, domy, samochody kredyty. Inni radni podają takie informacje. Czy to znaczy że pani radna nie ma ani grosza? Zero na koncie, zero w portfelu? czy redakcja pominęła jedną informacje? prosze o odpowiedz.

    • Wedle najświeższego oświadczenia majątkowego pani radnej Magdaleny Łuki, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy, radna nie posiada oszczędności.

  4. Czy Wiceprezydenci Miasta lądujący na stanowiskach Prezesów gminnych spółek są w ten sposób nagradzani za pracę w Urzędzie Miasta?. Jak to jest że prezes Spółki zarabia 3 krotnie więcej od Prezydenta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here