REGULAMIN SERWISU

Regulamin serwisu Nowe Info

 1. Definicje
  a) Usługodawca – Echo Maksmedia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 pok. 304, adres e-mail: redakcja@noweinfo.pl
  b) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Status Użytkownika jest bezpłatny, ale niektóre materiały (na podstawie odrębnych uregulowań zamieszczonych w serwisie) są płatne.
 3. W celu korzystania z serwisu Użytkownik powinien się zarejestrować .
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym (i inne) przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w strefie bezpieczeństwa Usługodawcy, zapewniającej właściwą ochronę. Informacje te mogą być wykorzystywane są przez Usługodawcę np. w celach technicznych, związanych z administracją serwerów obsługujących serwisy internetowe, jak również w celach statystycznych, m.in. przy analizie demograficznej użytkowników.
 6. Usługodawca, jako wydawca i właściciel serwisu, nikomu nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Usługodawca może jednak publikować i w inny sposób ujawniać ogólne zestawienia statystyczne (niezawierające danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników) gdy chodzi np. o informacje dotyczące oglądalności naszego serwisu.
 7. W naszym serwisie używamy plików cookies (dokładne wyjaśnienie prezentujemy na stronie głównej serwisu). Korzystając ze stron internetowych Usługodawcy, Użytkownik wyraża zgodę na stosowania plików cookies.
 8. Każdy Użytkownik może ograniczyć lub całkowicie zablokować korzystanie z plików cookies. Konsekwencją mogą być utrudnienia lub w skrajnym przypadku uniemożliwienie korzystanie z niektórych usług internetowych świadczonych przez Usługodawcę.
 9. Umieszczone na stronie naszego serwisu linki umożliwiają bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Usługodawca nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 10. Rozwój technologii, naszego serwisu i zmiany w prawie mogą wpłynąć na zmiany w polityce prywatności prowadzonej przez Usługodawcę.
 11. Wszelkie pytania dotyczące m.in. polityki prywatności naszego serwisu prosimy kierować na adres mailowy zawarty w zakładce „Kontakt” na stronie głównej naszego serwisu.