Rok funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pszczynie

0
Na oddziale neonatologicznym jest już sprzęt przekazany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Starostwo pszczyńskie podsumowało rok funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pszczynie. W ciągu 12 miesięcy w placówce tej zaopiekowano się 18 340 pacjentami. Działają poradnie specjalistyczne, rehabilitacja, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, są prowadzone badania endoskopowe. Pacjentom służy nowy sprzęt o wartości niemal 3 mln zł. Powiat pszczyński zaangażował blisko 7 mln zł w remonty, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność szpitala.

Jak podaje rzecznik starostwa pszczyńskiego Marcela Grzywacz, w ciągu pierwszego roku funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pszczynie hospitalizowanych zostało 7 636 pacjentów, na izbie przyjęć udzielono pomocy 10 704 osobom. Łącznie w szpitalu zaopiekowano się więc 18 340 pacjentami. W ciągu 12 miesięcy w pszczyńskim szpitalu na świat przyszły 662 noworodki. Przeprowadzono 1741 operacji oraz 557 krótkich zabiegów.

Dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie, mówi, że najważniejsza praca polega na budowaniu doskonale skoordynowanego zespołu.

Dyrektor szpitala Marcin Leśniewski i Janusz Kasza, prezes powiatowej spółki Centrum Przedsiębiorczości prowadzącej szpital; fot. powiat pszczyński

– Wyszliśmy z popiołów, otrząsnęliśmy się po latach problemów, które zakończyły się spopieleniem szpitala przed ponad rokiem i koniecznością zaczynania od nowa. Proces budowania silnego zespołu trwa. Jest też wiara zespołu, że ten szpital będzie się rozwijać. Wielu mieszkańców jest zadowolonych bardzo ludzkim podejściem do pacjentów. Docierają do nas także dobre sygnały z samorządów i to nie tylko z powiatu, ale także od jednostek niezaangażowanych bezpośrednio w organizację szpitalnictwa – miasta i gmin powiatu, ale również północnej części powiatu bielskiego – Czechowic i Bestwiny –  podaje dyrektor.

Od 1 czerwca br. w szpitalu działają poradnie chirurgiczna i ortopedyczna, od 1 lipca uruchomiono rehabilitację, pracownię endoskopową oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Od 1 lipca w szpitalu działa Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

– Czynimy usilne starania, żeby odzyskać możliwość wszczepiania endoprotez stawów biodrowych oraz wykonywania tomografii komputerowej dla pacjentów przychodzących z zewnątrz szpitala, refinansowanych przez NFZ – informuje dyrektor placówki.

– Szpital został doposażony w nowe urządzenia o wartości niemal 3 mln zł, do czego bardzo przyczyniły się zarówno środki przekazane przez powiat pszczyński, jak i samorządy gminne. Powiat zaangażował od kwietnia 2018 r. kwotę blisko 7 mln zł na prace remontowe, wyposażenie, dopłaty do działalności szpitala. Wartość pomocy ze strony gmin Pszczyna, Goczałkowice, Suszec, Miedźna i Kobiór sięgnęła łącznie kwoty 710 tys. zł, za które zakupiono aparat RTG śródoperacyjny z ramieniem C oraz wyposażenie pracowni endoskopii. Szpital uzyskał wsparcie naszych przyjaciół z powiatu Anhalt-Bitterfeld w postaci łóżek, sprzętu ortopedycznego i materiałów pielęgnacyjnych. Jednak zarówno budynek szpitala jak i jego wyposażenie na długo będą wyzwaniem i będą wymagać poważnych nakładów finansowych – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Zakupiono sprzęt na oddziały to m.in. ultrasonografy, kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, aparaty USG, pompy infuzyjne. Placówkę na nowo wspiera także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała już stanowiska do monitorowania noworodków.

Szpital współpracuje z kilkoma górnośląskimi uczelniami, dzięki czemu studentki i studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii czy położnictwa realizują w Pszczynie zajęcia praktyczne, staże i praktyki wakacyjne, a lekarze – roczne staże podyplomowe po ukończeniu studiów. Kończy się także proces zdobywania uprawnień dla prowadzenia specjalizacji. Być może jeszcze w tym roku w szpitalu pojawią się pierwsi rezydenci.

– O trudnościach w funkcjonowaniu szpitali powiatowych społeczeństwo polskie wie doskonale, problem sygnalizują zrzeszenia samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich, przekazując swoje uwagi do Ministerstwa Zdrowia i Premiera RP. Zdrowie i bezpieczeństwo nie ma ceny i szpital w Pszczynie musi działać płynnie. Dlatego też staramy się przekonać samorządy gminne, że to nasza wspólna sprawa. Mamy nadzieję, że samorządowa koalicja wokół pszczyńskiego szpitala będzie się umacniać – podkreśla starosta Barbara Bandoła.

Przypomnijmy, że w marcu 2018 roku Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że od 30 czerwca odbiera kontrakt na leczenie pacjentów prywatnej spółce. Szpital przestał działać. Rozpoczęła się dramatyczna walka o odzyskanie go. Zaangażowali się w nią samorządowcy, pracownicy szpitala, mieszkańcy. W szpitalu prowadzone były prace remontowe, dostosowywano pomieszczenia do wymogów NFZ, kupowano sprzęt i przygotowywano się do kontroli. Oferta złożona przez powiatową spółkę w konkursie została odrzucona, jednak w połowie lipca NFZ ogłosił rokowania, i to w tej formule powiatowa spółka od 1 sierpnia 2018 r. otrzymała kontrakt na leczenie szpitalne w powiecie pszczyńskim.

Najnowszy zakup w szpitalu – aparat RTG śródoperacyjny z ramieniem C, pozyskany dzięki pomocy finansowej gmin.

(r), źródło: Powiat Pszczyński

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here