Rusza rządowy program Rodzina 500+

0
Dzieci czekają na pieniądze (fot. Jarosław Jędrysik)

Od 1 kwietnia rusza rządowy program „Rodzina 500 +”. Zakłada on, że w każdej rodzinie, co miesiąc, aż do uzyskania pełnoletniości, na drugie i kolejne dzieci wypłacane będą kwoty po 500 zł. W szczególnych przypadkach świadczenie takie otrzymywać będzie każde dziecko. Pieniądze wypłacą gminy. Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji tego historycznego programu. Tylko w Tychach ma objąć on ok. 11 tys. dzieci.

W gminie Tychy program „Rodzina 500 +” realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak informuje nas Marianna Feith, dyrektor MOPS-u, formularze wniosków udostępnione będą od 1 kwietnia m.in. w budynku Balbina Centrum przy ul. Barona 30 i w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Tychy przy ul. Niepodległości 40. Już dzisiaj można je pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale dyrektor Feith radzi, aby poczekać, aż blankiety te będą dostępne na internetowej stronie gminy Tychy (na razie, jak słyszymy, trwają przygotowania w tym względzie).

– Urzędnicy szacują, że w Tychach programem zostanie objętych ok. 11 – 12 tys. dzieci z 8 tys. tyskich rodzin – informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy. – Oznacza to tysiące wniosków do wypełnienia i zarejestrowania. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18 roku życia. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia. Jeśli ktoś już dzisiaj pobierze formularz ze strony ministerstwa i przyniesie do MOPS-u nie będzie to miało większego znaczenia, bo wniosek taki zostanie zarejestrowany dopiero z datą 1 kwietnia. W obawie przed oblężeniem punktów rejestrujących ustawa wprowadza zabezpieczenie w postaci trzymiesięcznego okresu rozruchowego. Obowiązuje w nim prosta zasada: gdy ktoś zarejestruje swój wniosek od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. jego dziecku (dzieciom) przysługiwać będzie świadczenie od 1 kwietnia.

– Dopiero rejestracja wniosku po 1 lipca 2016 r. sprawi, że pieniądze będą wypłacane od miesiąca złożenia, bez wyrównania – tłumaczy dyrektor Marianna Feith.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z programu „Rodzina 500 +”? Po pierwsze pobrać formularz, po drugie wypełnić go, po trzecie złożyć tak wypełniony wniosek w wyznaczonych punktach MOPS-u.

Bożena Wiertelorz, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS Tychy mieszczącego się przy ul. Niepodległości 40 (starsi tyszanie budynek ten nazywają do dzisiaj „Chełmkiem” – był tam bowiem sklep obuwniczy – młodsi kojarzą go z dziekanatem WSZiNS) podkreśla, by formularz wypełnić prawidłowo, w sposób szczególny skupiając się nad zagadnieniem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. To kluczowa sprawa.

– Jeśli wnioskodawca nie będzie ubiegał się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, to dobrze wypełniony wniosek załatwia od razu wszelkie wymogi formalne – mówi Bożena Wiertelorz. – Nie trzeba będzie przedstawiać dodatkowych dokumentów.

Trzeba bowiem wiedzieć, że wszystkie złożone wnioski podzielone będą na dwie grupy. W pierwszej znajdą się rodziny ubiegające się o 500 zł na drugie i kolejne dzieci. I w tym przypadku żadnych dodatkowych dokumentów (np. zaświadczeń o dochodach) nie trzeba będzie przedstawiać. Zaleca się aby takie wnioski wysyłać pocztą lub przez internet. Drugą grupę tworzyć będą wnioskodawcy, którzy mają prawo otrzymywać 500 zł również na pierwsze dziecko. Jest to możliwe tylko w dwóch przypadkach. Przypadek pierwszy: dochód na jednego członka takiej rodziny nie przekracza miesięcznie 800 zł netto. Przypadek drugi: w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, uprawnione do pobierania świadczeń, i dochód na jedną osobę w takiej rodzinie nie przekracza miesięcznie 1200 zł netto.

– W tych dwóch przypadkach wniosek najlepiej złożyć osobiście u naszego pracownika – radzi dyrektor Feith. – Jest to w interesie wnioskodawcy. Pomożemy bowiem rozstrzygnąć wszelkie ewentualne niejasności.

Licząc od daty rejestracji wniosku, MOPS, zgodnie z prawem, ma trzy miesiące na podjęcie decyzji o przyznaniu świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”. Decyzja taka wysyłana będzie do wnioskodawcy listownie. Pieniądze, jak słyszymy, mają być przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub przekazem pocztowym.

– Dzisiaj jedenastu pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych obsługuje ponad 4 tys. rodzin – mówi dyrektor Feith. – Dla sprawnej obsługi realizacji programu rządowego „Rodzina 500+” planujemy zatrudnić jeszcze dwanaście osób. Nabór na stanowiska urzędnicze m.in. referenta ds. administracyjno-biurowych, księgowości oraz egzekucji rozpoczął się 17 lutego i potrwa do 2 marca. Chętni będą musieli napisać test, a z najlepszymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie o wynikach naboru zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here