Ruszył nabór wniosków. Druga edycja programu „Moja Woda”

0
Program_Moja_woda_fot._WFOSiGW_Katowice
Reklama

Można starać się o dofinansowanie na przydomową instalację do zbierania wody opadowej i roztopowej. Rozpoczął się nabór wniosków w drugiej edycji programu „Moja Woda”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 22 marca 2021 r. II nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Kto może wnioskować?

O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”). Dofinansowanie dotyczy również właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Na co i ile?

Dotację można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowanie sięgać może do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem to 2 tys. zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/ zbiorników to 2 metry sześcienne. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w regulaminie II naboru wniosków dostępnym na portalu WFOŚiGW w Katowicach.

Reklama

Jak złożyć wniosek?

W ramach II naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22 marca 2021 r. za pomocą portalu beneficjenta. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy najpierw zarejestrować się w portalu beneficjenta, a następnie zalogować na swoim osobistym koncie. W tym celu należy wejść na stronę internetową Funduszu pod adresem portal.wfosigw.katowice.pl.

Po uzyskaniu hasła i zalogowaniu na swoje konto, należy pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie i wysłać go poprzez portal beneficjenta. Wypełniony w ten sposób wniosek należy wydrukować i podpisać wraz z niezbędnymi załącznikami i wysłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Informacje w sprawie szczegółów programu można uzyskać pod numerem tel. 32 722 77 09 i e-mailem: mojawoda@wfosigw.katowice.pl.

(r)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here