Rynek prosumencki. Nowelizacja IRiESD

0
Panele fotowoltaiczne; fot. pixabay

Rynek prosumencki w Polsce zyskał solidny fundament organizacyjny przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2016 roku. Od tego czasu, jak informuje serwis polskiego rządu, liczba prosumentów wzrosła czterokrotnie, a łączna moc mikroinstalacji w Polsce przekroczyła już 200 MW. Niedawno znowelizowano ważny dokument – IRiESD.

Prosument to ktoś, kto jednocześnie jest producentem i odbiorcą energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu wybudowanej przez siebie mikroinstalacji. Produkcja odbywa się na małą skalę (np. jednego lub kilku gospodarstw domowych) i oparta jest o technologie niskoemisyjne związane z OZE. Przy energetyce prosumenckiej chodzi przede wszystkim o zminimalizowanie kosztów wytwarzania energii i dywersyfikację jej źródeł, ale nadwyżki w produkcji są elementem energetycznych rozliczeń finansowych.

Zasady podłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). To dokument techniczny, zatwierdzany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jak poinformowała spółka PGE Dystrybucja SA, decyzją z 18 kwietnia 2019 r. Prezes URE postanowił wprowadzić do IRiESD z dniem 15 października 2019 r. zmiany zawarte w załączniku „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych jak i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA”.

PGE Dystrybucja SA informuje ponadto, iż od 27 kwietnia 2019 r. obowiązują zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Projekt nowelizacji IRiESD wynikał właśnie ze zmian w tak zwanych „kodeksach sieciowych”, przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej i wdrażanych w poszczególnych krajach członkowskich. Niezbędne też było wprowadzenie zmian odnoszących się do prosumentów.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here