reklama

Unia stawia na OZE. Zwiększanie dawki

0
W Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, odnawialne źródła energii (OZE) mają mieć coraz większy udział w finalnym zużyciu energii. A to oznacza,...

Zielona energia w działalności gospodarczej. OZE w MŚP

0
W gospodarce każdego kraju istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, określane w skrócie jako MŚP. W sektorze tym duże znaczenie przypisuje się  odnawialnym...

Jak przygotować się do zmian klimatycznych. Miejski Plan Adaptacji

0
Klimat się zmienia. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował krótki poradnik. W ramach przygotowań do zmian klimatu zaleca sporządzenie Miejskiego Planu...

Zniechęcanie do emisji gazów cieplarnianych. System EU ETS

0
Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych polega de facto na finansowym zniechęcaniu do wypuszczania ich w atmosferę. Służą temu zezwolenia na emisję. Można nimi handlować. Jak informuje...

Gazy cieplarniane. Zezwolenie na emisję

0
Gazy cieplarniane mają tak istotny wpływ na klimat naszej planety, że wprowadzono  zarządzanie ich emisją. Stworzono w tym celu system handlu uprawnieniami do emisji...

Co może człowiek. Klimat i ludzie

0
Klimat na Ziemi ciągle się zmienia. Procesy takie następowały w sposób naturalny, gdy na naszej planecie nie było jeszcze ludzi. Dlaczego więc dzisiaj tak...

Jakie będą skutki ocieplenia. Temperatura rośnie

0
W raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zawarta jest informacja, że od 2081 do 2100 roku temperatura może być od 0,3 C do...

Wpływ na globalne ocieplenie. F-gazy

0
Gazy cieplarniane, czyli takie, które przyczyniają się do ocieplenia klimatu, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy te, które wytwarza sama natura np....

Substancje zubożające warstwę ozonową. Redukcja emisji SZWO

0
Skrótem SZWO określa się substancje zubożające warstwę ozonową.  To substancje chemiczne, które są pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu) zawierających atomy chloru, bromu...

Pomiary są konieczne. Dwie strony ozonu

0
Ozon, czyli trzyatomowy tlen, tworząc wokół Ziemi ozonosferę, chroni naszą planetę przed szkodliwym działaniem Słońca, ale nadmiar tego gazu jest szkodliwy. Ozon, pochłaniając promieniowanie nadfioletowe,...

WIADOMOŚCI

Wieści ze szlaku: Jak nie zatrzymać się przy Siekierezadzie?

0
Kolejny dzień wyprawy pod hasłem #rozmowyna501 km. Jej uczestnicy idą Głównym Szlakiem Beskidzkim w ważnym celu – by wesprzeć program SOS dla ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA....