reklama

Jak obliczyć koszty OZE. Efekty ekonomiczne

Jak obliczyć koszty OZE. Efekty ekonomiczne. Jeśli nie chcemy dopłacać do instalowanego systemu opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE), to powinniśmy przeprowadzić wcześniej analizę...

Skąd wziąć pieniądze na odnawialne źródła energii. Możliwości finansowania

Skąd wziąć pieniądze na odnawialne źródła energii. Możliwości finansowania. Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) nie należą do najtańszych, ale w Polsce istnieje...

Odpady spożywcze, trawa, liście zamiast węgla. Energia ze śmieci

Jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które korzysta z odnawialnego źródła energii, jest międzygminna spółka „Master – Odpady i Energia” z siedzibą w Tychach. Wybudowano tu...

Wzrasta pozycja elektrowni wiatrowych. Polska stawia na wiatr

Po analizie zgromadzonych informacji w zakresie planów inwestycyjnych (wszystkie technologie paliwowe) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie URE nr 1 z marca 2019...

Odnawialne źródła energii w praktyce. Aquapark na biogaz

Jednym z przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest Wodny Park w Tychach. Podstawowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej dla tego obiektu jest biogaz...

W Polsce Słońce dostarcza w ciągu roku od 900 kWh do...

Czy wylegując się w pogodny dzień na plaży mamy świadomość, że już 5 minut promieniowania słonecznego skierowanego na powierzchnię Ziemi odpowiada rocznemu zużyciu energii...

Odnawialne źródła energii

Zasoby surowców energetycznych na naszej planecie kiedyś się skończą, dlatego przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii (OZE). Chodzi o siłę wiatru, wody,...

Rynek prosumencki w Polsce. Energia z własnego dachu

Słowo „prosument” jest zbitką dwóch wyrazów – producent i konsument. Prosument energii elektrycznej to osoba fizyczna, firma, samorząd gminny, spółdzielnia lub wspólnota...

Ekologiczny i ekonomiczny aspekt ogrzewania. Ciepło sieciowe

Perspektywicznym rozwiązaniem ekologicznym, ze względu m.in. na opłacalne ekonomicznie oczyszczanie spalin ze szkodliwych zanieczyszczeń, tj. tlenków siarki, azotu, pyłów, jest ciepło produkowane...

Trzeci etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Plan wykonano w 100 ...

Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy poinformował Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Miasta Tychy, że w ramach trzeciego...

WIADOMOŚCI

Sztandar dla harcerzy

Sztandar dla harcerzy. W sobotę 18 maja na bieruńskim rynku XXVII Szczep Harcerski im. Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał sztandar i imię Szarych Szeregów. Poświęcenia sztandaru dokonał...