Selektywna zbiórka odpadów: zamiast kilku worków – cały pakiet

0
Fot. NI

Począwszy od stycznia zmieniły się zasady dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej. Zamiast otrzymywać co miesiąc kilka worków, mieszkańcy będą dostawali raz w roku cały pakiet. Dziś (14 stycznia) rozpoczęła się ich dystrybucja.

Jak informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, każdy pakiet zawiera: 24 sztuki worków na odpady z tworzyw sztucznych i metali, 24 sztuki worków na makulaturę, 12 sztuk worków na szkło, 72 sztuki worków na odpady ulegające biodegradacji – w tym 24 worki na odpady kuchenne i 48 worków na odpady zielone, czyli trawę i liście.

Takich pakietów wykonawca usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przygotował ponad 8,5 tysiąca – tyle jak wynika z danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w Tychach.

-Pakiety będą dostarczane mieszkańcom przez cały tydzień łącznie z sobotami, od godz. 6.00 przez cały dzień do późnych godzin wieczornych i pozostawiane za pokwitowaniem odbioru. W razie nieobecności – firma zostawi informację, by po odbiór zgłosić się do siedziby spółki Master (ul. Lokalna 11), w godz. 8.00-20.00 – mówi Małgorzata Ryt z Master Odpady i Energia.

Jak informuje rzecznik UM Tychy, w przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego mu rocznego pakietu worków, mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w dodatkowe worki w wielu popularnych sklepach i galeriach handlowych, posiadających tego typu asortyment.

W Biurze Obsługi Klienta (w Tychach przy ul. Budowlanych 67) będzie można dostać dodatkowe worki wyłącznie na odpady popiołu z palenisk domowych (kolor szary) z uwagi na ograniczenia ładunkowe pojemników, w które są wyposażone nieruchomości.

Pakiety na rok 2020 zostaną dostarczone w grudniu 2019 r.

Jak wyjaśnia Ewa Grudniok, zmiana w sposobie dostarczania do mieszkańców worków na odpady związana jest z problemami, jakie powodował dotychczasowy sposób dostarczania worków – np. brakiem wyposażania nieruchomości w worki w sytuacji, gdy mieszkaniec nie wystawił zapełnionych worków w terminie odbioru (zjawisko powszechne w okresie wakacyjnym) czy też pozostawianiem worków w sposób pozwalający na ich zniszczenie np. przez zwierzęta domowe. Kolejną przyczyną było pozostawianie worków w ilości nieodpowiadającej zapisom uchwały Rady Miasta lub wykorzystywanie ich do gromadzenia odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym niewykazywania odpadów w deklaracji.

Dodaj komentarz