Skąd wziąć pieniądze na odnawialne źródła energii. Możliwości finansowania

0
fot. ZB

Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) nie należą do najtańszych, ale w Polsce istnieje już kilka możliwości sfinansowania takich przedsięwzięć. Oferują je: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundusz Ustawy Termomodernizacyjnej, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EkoFundusz, Bank Ochrony Środowiska, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Poradnik pt. „Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć” autorstwa Sławomira Pasierba, Mariusza Bogackiego, Arkadiusza Osickiego, Jerzego Wojtulewicza, wydany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, informuje, że ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z późniejszymi zmianami, stwarza możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt na zadania termomodernizacyjne, do których zalicza zamianę konwencjonalnych źródeł energii m.in. na źródła odnawialne. Kredyt z Funduszu Ustawy Termomodernizacyjnej jest niżej oprocentowany od kredytów komercyjnych, ma dogodnie długi okres spłaty, a inwestor może liczyć na premię termomodernizacyjną.

Od września 2005 r., jak czytamy w poradniku FEWE, pojawiła się możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii przy pomocy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). O pieniądze te mogą ubiegać się wszystkie działające w interesie publicznym instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, utworzone w Polsce.

Z kolejnego źródła jakim jest EkoFundusz można czerpać dopłaty m.in. do instalacji kolektorów słonecznych (z niezbędną instalacją) montowanych na budynkach istniejących oraz nowo budowanych. Wielkość dopłaty jest proporcjonalna do powierzchni czynnej kolektora, ale nie może przekroczyć zakreślonego pułapu kosztów projektu.

Bank Ochrony Środowiska SA też ułatwia wprowadzanie OZE. Z pieniędzy BOŚ, przy spełnieniu określonych warunków, można pokryć nawet 100 proc. kosztów zakupu i montażu związanych z tym urządzeń. Bank ten współpracuje m.in. z NFOŚiGW i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego również wspiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wysokość otrzymanego wsparcia może pokryć nawet ponad połowę kosztów przedsięwzięcia.

Szczegóły na https://bit.ly/2Lt02Bu

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here