Słabe wyniki liceów i techników naszego rejonu. Jedynie Pawłowice mogą być zadowolone.

0
LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, fot. RB

Słabe wyniki liceów i techników naszego rejonu. Jedynie Pawłowice mogą być zadowolone. W najnowszym ogólnopolskim Rankingu liceów i techników Perspektywy 2018 znalazły się tylko (i to w drugiej setce) dwa licea ogólnokształcące naszego rejonu: z Pszczyny i Tychów. W kategorii techników zauważone zostały też tylko dwie szkoły – z Pawłowic i Bierunia. Pawłowickie technikum znalazło się ponadto wśród 200 najlepszych szkół olimpijskich.

Ranking liceów ogólnokształcących Perspektywy 2018, który obejmuje tylko 500 najlepszych tego typu szkół w Polsce otwiera XIII LO ze Szczecina. Pierwsza szkoła z województwa śląskiego sklasyfikowana została na 19. miejscu – jest to V LO w Bielsku-Białej. Liceów tyskich oraz z powiatów pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego nie znajdziemy ani w pierwszej, ani w drugiej setce zestawienia. Pojawiają się dopiero w setce trzeciej – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie zajęło bowiem 219 miejsce, a I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach widnieje pod numerem 240. To wszystko. Żadnego innego liceum z Tychów ani z powiatów pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego tam nie ma.

Przy ocenie liceów ogólnokształcących brano pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Z kolei Ranking techników Perspektywy 2018 wymienia 300 najlepszych szkół tego typu w Polsce. Tutaj pierwsze miejsce zdobyło Technikum nr 7 w Nowym Sączu. Na 35 miejscu uplasowało się Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach w powiecie pszczyńskim. Pod koniec drugiej setki – na 199 miejscu sklasyfikowano Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu. I to jedyne technika zlokalizowane na obszarze powiatów pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i Tychów, które wspomina ranking.

W przypadku techników obowiązywały cztery kryteria oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego.

Źródłem danych były m.in. protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur (oraz egzaminów zawodowych) oraz System Informacji Oświatowej.

Technikum w ZSO im. Jana Pawła II  w Pawłowicach wymienione zostało na 148 miejscu jako jedyna szkoła naszego rejonu wśród 200 najlepszych szkół olimpijskich w Polsce. W rankingu tym zostały uwzględnione wyniki 52 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe.

Ranking i metodologia tutaj

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here