Śląskie wspiera seniorów. Pomoc i aktywizacja

0
Olimpiada seniorów na Stadionie Śląskim; fot, UMWŚ
Reklama

Śląska Karta Seniora gwarantująca dostęp do ulg w korzystaniu z oferty kulturalnej i edukacyjnej, spotkania w ramach Śląskiej Rady ds. Seniorów czy Koperta Życia sygnowana przez śląską policję i Urząd Marszałkowski niosąca w praktyce pomoc osobom mającym problemy ze zdrowiem – to projekty skierowane do grupy mieszkańców naszego regionu, którzy ukończyli 60. rok życia. Ideą programu jest zachęcanie i włączanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Wyjście do kina, teatru czy filharmonii to na ogół najlepszy i chyba najbardziej sprawdzony sposób na spędzanie wolnego czasu. Można go też spożytkować, poszerzając wiedzę albo ucząc się języków obcych. Śląska Karta Seniora jest jednym ze sposobów, by dostęp do tej oferty był znacznie tańszy i wygodniejszy.

Zniżki dzięki Śląskiej Karcie Seniora

Karta gwarantuje ulgi, dzięki którym można korzystać z atrakcji instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie całego naszego regionu na preferencyjnych zasadach. Aby wziąć udział w projekcie, trzeba mieć ukończone 60 lub więcej lat.

Zatem by zdobyć Śląską Kartę Seniora, wystarczy jedynie dowód osobisty potwierdzający wiek i  tożsamość. Miejsce zamieszkania seniora nie ma żadnego znaczenia. Projekt jest realizowany przez Województwo Śląskie i koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wdrożenie projektu poprzedziła szeroka kampania promocyjna, zaś wszystko na temat jej szczegółów można znaleźć w Internecie na stronach www.seniorzy.slaskie.pl oraz na www.rops-katowice.pl w zakładce „Polityka senioralna”.

W ramach projektu prowadzone są konferencje, województwo współpracuje ponadto ze środowiskami senioralnymi czy dedykowanymi im organizacjami pozarządowymi. W tej chwili z ROPS współpracuje już 140 partnerów. Są to podmioty związane z profilaktyką zdrowotną, kulturą i rekreacją. Do tej pory z ich oferty skorzystało ponad 100 tysięcy osób – najwięcej z oferty Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Instytucji Filmowej SILESIA FILM w Katowicach.

Reklama

Co ważne, właśnie dzięki Śląskiej Karcie Seniora frekwencja wciąż rośnie. Rabaty dające dostęp do oferty wspomnianych instytucji są bowiem bardzo atrakcyjne. Seniorzy ponadto bardzo chętnie biorą udział w imprezach sportowych organizowanych właśnie z myślą o nich. Jednym z przykładów jest olimpiada seniorów, która we wrześniu ubiegłego roku odbyła się na Stadionie Śląskim.

Seniorzy się radzą

Śląska Rada ds. Seniorów II kadencji została powołana zarządzeniem marszałka województwa w kwietniu 2019 roku. Jest ona organem opiniodawczym i doradczym składającym się aktualnie z 21 członków, przedstawicieli środowisk senioralnych, działających społecznie. Rada integruje środowiska osób starszych, tworzy płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, buduje przestrzeń społeczną przyjazną najstarszym mieszkańcom regionu.

W  2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady ds. Seniorów. Członkowie Rady realizowali jej zadania także przez udział w spotkaniach i wydarzeniach. W 2020 roku, z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, odbyły się dwa posiedzenia Rady, w tym jedno w formie zdalnej.

Koperta Życia

To wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w  Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Koperta Życia podaje informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

– Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do zlokalizowania – tłumaczą pomysłodawcy. Koperta życia przyspiesza ratownikom medycznym uzyskanie dostępu do ważnych informacji o pacjencie, które finalnie mogą uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Na stronie internetowej seniorzy. slaskie.pl udostępniono wzór karty do uzupełnienia oraz naklejki, a ponadto ulotkę informacyjną. Warto przypomnieć, że pakiety Koperty Życia były dystrybuowane wśród seniorów podczas wydarzeń organizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Jakub Chełstowski marszałek województwa śląskiego:

Tworzymy kolejne, nowe inicjatywy na rzecz osób starszych, czerpiąc wiedzę o ich potrzebach z życiowego doświadczenia seniorów. Jako samorządowi województwa bardzo zależy nam, aby aktywnie włączali się w życie społeczne, korzystali z możliwości i atrakcji oferowanych przez instytucje kultury. Służymy także wszechstronną pomocą. Takim przykładem jest projekt Koperta Życia skierowany szczególnie do osób dotkniętych poważnymi chorobami, a nie zawsze mogących liczyć na bezpośrednie wsparcie kogoś ze swojego otoczenia.

Krystyna Męcik członek Śląskiej Rady ds. Seniorów:

Swoją działalnością pokazujemy, że aktywnym można być nawet do setnych urodzin. Przykładem jest ogromne zainteresowanie olimpiadą seniorów, która ma już sporą, wieloletnią tradycję, a jej ostatnia edycja odbywała się na Stadionie Śląskim. Jest to najlepsza forma dbania o zdrowie, ale również pokazanie najmłodszemu pokoleniu tego, że powinno się uprawiać sport. To wygląda tak, że babcia pokazuje wnukowi, jak poprzez ruch można się odmłodzić, a później, dzięki uprawianiu sportu. Ogółem, przybywa atrakcyjnych projektów skierowanych do seniorów. W dużej mierze dzieje się to dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa. Ta życzliwość sprawia, że nabrała ona tempa.

Mówią liczby

Jednym z elementów polityki społecznej jest program małych grantów dla organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów. W 2019 roku dofinansowano podmioty promujące  m.in. wolontariat seniorów, ich aktywność fizyczną i kulturalną oraz wsparcie terapeutyczne – dofinansowano 32 podmioty w ramach projektów ponadlokalnych na łączną kwotę 148 tys. zł.

W 2020 roku przeprowadzono kolejny nabór ofert i dofinansowano 37 podmiotów na sumę ponad 327 tys. zł, złożono przy tym ponad 100 wniosków o dofinansowanie. Wdrożono także program aktywizacji seniorów w okresie epidemii COVID-19, realizując jednocześnie zadania minimalizowania jej skutków. Ponad 90 tys. zł przeznaczono na uruchomienie linii Senior-Fon, pod którą mogli dzwonić seniorzy, dzieląc się swoimi problemami.

Na realizację projektu „Śląskie dla Seniora” w 2020 r. Departament Obsługi Zarządu wydatkował kwotę 198 029,64 zł. Na realizację projektu „Śląskie dla Seniora” w 2020 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeznaczył 335 931,92 zł.

Artykuł promocyjny

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here