Ślubowanie z kluczami do bram miasta

0
Burmistrz Krystian Grzesica złożył ślubowanie; fot. Lech Gawin

Dziś (19 listopada) odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Bieruniu. W sali domu kultury „Jutrzenka” ślubowanie złożyli radni oraz burmistrz Krystian Grzesica, jednocześnie odbierając symboliczny klucz do bram miasta. Następnie w głosowaniu niejawnym wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Marcin Nyga.

Marcina Nygę wybrano na przewodniczącego RM 14 głosami za, 1 głos był nieważny. Pełnił on już tę funkcję w poprzedniej kadencji. Jego zastępcą została Krystyna Wróbel (głosy jak poprzednio). Tę część obrad poprowadziła radna-senior Maria Sitko.

Po półgodzinnej przerwie, obrady wznowił już nowy przewodniczący rady. Wtedy wybrano przewodniczących komisji RM, ich zastępców i członków. I tak przewodniczącym komisji rewizyjnej został Dariusz Czapiewski (jednogłośnie); komisji finansów jednogłośnie Edward Andrejczuk; komisji gospodarki: Piotr Świerkosz; komisji bezpieczeństwa Jarosław Mokry; komisji społecznej Barbara Panek-Bryła; komisji skarg, wniosków i petycji Damian Gerycki (wszyscy stosunkiem głosów: 14 za, 1 wstrzymujący.

Dodaj komentarz