Spółka miasta Tychy wpisuje się w strategię „Zielone Śląskie 2030”

0
fot. Patryk Pyrlik/UMWS
Reklama

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach gościło 21 września Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego. Marszałek zna tę spółkę miasta Tychy choćby z czasów, gdy był tyskim radnym. Wpisuje się ona w przyjętą przez województwo strategię „Zielone Śląskie 2030”.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA to podmiot realizujący zadania własne gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu całego miasta Tychy (zakład w ciągu roku przyjmuje 103 tys. ton odpadów biodegradowalnych). Spółka zajmuje się też eksploatacją Wodnego Parku Tychy. Zakład jest energetycznie samowystarczalny.

RCGWŚ zarządza obecnie ponad 400 kilometrami kanalizacji sanitarnej oraz 40 przepompowniami ścieków na terenie miasta Tychy. Zatrudnia przy tym ponad 180 osób. Inwestycje pozwoliły na skanalizowanie miasta Tychy na poziomie 99,6 procent. Część inwestycji na oczyszczalni zostało sfinansowanych dzięki pieniądzom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Chodzi m.in.  o modernizację części biologicznej oczyszczalni, zabudowę III agregatu prądotwórczego budowę zbiorników na odpady, instalację do dezodoryzacji na oczyszczalni oraz budowę 12,7 km kanalizacji w mieście. Łącznie udało się pozyskać ponad 25 mln zł.

Od 2006 r. RCGWŚ jest producentem energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Z biogazu, powstającego na oczyszczalni ścieków w procesie kofermentacji metanowej osadów ściekowych oraz innych przemysłowych odpadów biodegradowalnych powstaje prąd i ciepło.

– Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach produkuje energię elektryczną i cieplną w oparciu o źródła odnawialne, będąc przy tym jednym z najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu przedsiębiorstw w Europie – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. – Jest przede wszystkim przyjazne dla środowiska, a profil działalności w pełni wpisuje się w przyjętą przez województwo strategię „Zielone Śląskie 2030”. Warto przy tym zaznaczyć, że dzięki właśnie tej spółce miasto może poszczycić się parkiem wodnym, który powstał dzięki jej projektowi i przez nią jest prowadzony. Na pewno ambicją jest dalszy jej rozwój, wdrażanie nowych pomysłów i technologii, a co za tym idzie, zwiększanie możliwości produkcyjnych, na czym docelowo skorzysta cały region.

Reklama

Jak informuje Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW, dzięki zastosowanym innowacjom technologicznym instalacje należące do spółki wyprodukowały w 2020 r. biogaz w ilości ponad 6,2 mln metrów sześciennych. Taka ilość wystarczyła do wyprodukowania 15 000 MWh energii elektrycznej i niemal 65 tys. GJ energii cieplnej. Oczyszczalnia ścieków i Wodny Park Tychy są obiektami całkowicie samowystarczalnymi energetycznie, a dodatkowo sprzedano nadwyżkę energii 5 000MWh do sieci Tauron. Przyczyniły się do tego również ekoinnowacje wdrożone w Wodnym Parku Tychy – własna bioelektrociepłownia (trzy agregaty kogeneracyjne zasilane biogazem z OŚ), wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego do dodatkowego doświetlenia i dogrzania obiektu poprzez zamontowanie specjalistycznej membrany dachowej – foli ETFE, a także rozwiązania pozwalające na odzysanie ciepła uznawanego za stratę (poprzez pompy ciepła). Odzysk ten prowadzony jest zarówno z powietrza pochodzącego z central wentylacyjnych, jak i z wody – ścieków szarych oraz wód popłucznych, pochodzących z instalacji filtracji i uzdatniania wody w obiegach basenowych. Wodny Park Tychy rocznie odwiedza ponad 500 tys. gości. Tylko w sierpniu br. frekwencja sięgnęła 72 tysięcy osób.

– Cykliczna modernizacja zakładu oczyszczalni ścieków oraz stale realizowane kolejne inwestycje były kluczem do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej zarówno oczyszczalni, jak i powstałego w 2018 r. Wodnego Parku Tychy – mówi prezes Zbigniew Galeciak.  – Samowystarczalność energii elektrycznej oczyszczalni ścieków wyniosła ponad 210 procent – co daje naszemu zakładowi pozycję lidera na skalę ogólnopolską. Obecnie jesteśmy jedyną w kraju samowystarczalną energetycznie oczyszczalnią ścieków. Lokujemy się ponadto w trójce najlepszych pod tym względem przedsiębiorstw w Europie.

(pp)

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here