Strefa czystego transportu. Wszyscy patrzą na Kraków

0
źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które utworzyło strefę czystego transportu, czyli oznakowany obszar, do którego ogranicza się wjazd pojazdów niespełniających kryteriów ekologicznych. Możliwość wyodrębniania takich miejsc daje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Inne polskie miasta uważnie przyglądają się krakowskiemu eksperymentowi.

Artykuł 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r. mówi, że „w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu, na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej można ustanowić strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: 1) elektryczne; 2) napędzane wodorem; 3) napędzane gazem ziemnym”.

Przepis ten to narzędzie, które może zostać użyte przez rady gmin do kształtowania w lokalnych samorządach polityki ochrony powietrza. Sprawa jednak nie jest prosta. W Polsce z takiej możliwości formalnie skorzystał do tej pory jedynie Kraków. 19 grudnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr III/27/18 w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu „Kazimierz”. I od razu rozpoczęły się problemy z dostępnością tego miejsca dla mieszkańców i różnego rodzaju usługodawców i usługobiorców. W końcu, jak informuje magazynbiomasa.pl, przepisy zmodyfikowano, co de facto zmieniło krakowską strefę czystego transportu w strefę ograniczonego ruchu. Nic dziwnego, że inne miasta w Polsce traktują Kraków jako swego rodzaju poligon w zakresie zastosowania art. 39 ust.1 ustawy o elektromobilności i nie śpieszą się z wykorzystaniem tego narzędzia prawnego. Natomiast od 29 sierpnia 2018 r. obowiązują już dwa nowe znaki drogowe opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”.

Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Polskich Pojazdów Elektrycznych, w swoim opracowaniu z 11 grudnia 2019 r. pt. „Strefy czystego transportu w miastach europejskich – wnioski dla Polski” informuje m.in. że w Europie istnieje ponad 230 stref niskiej emisji transportu. Obszary takie mają m.in. prawie wszystkie stolice Europy Zachodniej. Większość tych stref, jak czytamy, utworzona została w latach 2008–2010 w Niemczech i Włoszech.

(pp)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here