Sukces, porażka, wyzwanie. Półmetek kadencji samorządu województwa śląskiego

0
fot. ZB
Reklama

Dzisiaj (21 maja) na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie zarząd województwa śląskiego podsumował połowę kadencji. Trwająca w Polsce od ponad roku epidemia COVID-19 odcisnęła na wydatkach samorządu swe piętno. Na walkę z nią województwo przeznaczyło do tej pory już ponad 300 mln zł – najwięcej w kraju.

Dokładnie 21 listopada 2018 r. na inauguracyjnej sesji sejmiku śląskiego radni wybrali na marszałka tyszanina Jakuba Chełstowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, a następnie pozostałych członków zarządu. Tym samym doszło w regionie do zmiany władzy politycznej (do tej pory rządziła Platforma Obywatelska z koalicjantami).

21 maja 2021 r. zorganizowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie konferencję, podczas której omówiono minione pół kadencji obecnych władz samorządu. Działania zdeterminowała przede wszystkim walka z COVID-19. Pandemia, jak można było usłyszeć, nie zablokowała jednak rozwoju regionu.

– Minione dwa i pół roku to solidnie przepracowany czas. Do tego efektywny, choć trzeba pamiętać, że od marca 2020 r. funkcjonujemy w warunkach pandemii, która mam nadzieję, przede wszystkim wskutek szczepień, już wkrótce stanie się przeszłością – mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Musieliśmy się odnaleźć się w sytuacji, z którą nie miał do czynienia żaden z poprzednich zarządów województwa i to w całej historii. Priorytetem stało się dla nas wsparcie służby zdrowia i pomoc przedsiębiorcom, którzy bardzo mocno ucierpieli przez szarżę koronawirusa, który nie oszczędzał nie tylko naszego zdrowia, ale też gospodarki. Myślę, że z tego kryzysu, jako region, wychodzimy obronną ręką, o czym świadczy choćby niski poziom bezrobocia. Drugi rok z rzędu mamy rekordowy budżet. Przypomnę, że w ubiegłym roku były to 2 mld zł, w tym roku mówimy o kwocie zbliżonej, a wszystkie wpisane w grafik inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Przyszłość rysuje się optymistycznie. Śląskie otrzyma 4,4 mld euro z trzech funduszy unijnych. Takich pieniędzy w budżecie województwa dotąd nie było, a w praktyce oznacza to dalszy rozwój regionu, który w ciągu kilku lat ma stać się miejscem wyjątkowym – przyjaznym ekologii, stawiającym na nowoczesne proekologiczne technologie. Za wszystkie dotychczasowe działania, zaangażowanie, chciałbym gorąco podziękować całemu zarządowi województwa i radnym Sejmiku, którzy wspierają nasze inicjatywy.

Jan Kawulok, przewodniczący sejmiku śląskiego, stwierdził m.in., że  ostatni rok był swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności za region, który to egzamin władze województwa zdały.

Reklama

Województwo śląskie, jak można było usłyszeć, przekazało na walkę z koronawirusem ponad 300 mln zł (najwięcej w kraju). Pomiędzy szpitale podzielono w sumie 123 mln zł. Pieniądze te trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych. Sejmik śląski przekazał z budżetu na służbę zdrowia dodatkowe 62 mln zł. Kwotę 11,3 mln zł otrzymały szpitale powiatowe. Laboratorium Genetyczne Gyncentrum (zajmuje się wyizolowaniem i sekwencjonowaniem genomu wirusa SARS-CoV-2) otrzymało z funduszy unijnych 2,5 mln zł na zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wartość całkowita projektu wyniosła ponad 5,2 mln zł. Ilość przeprowadzonych testów na dobę ma wzrosnąć 5-6 tys. nawet do 12 tys.

– Uruchomiliśmy także program „Śląskie pomaga” polegający na wsparciu całodobowych placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – przypomniała Izabela Domogała, członek zarządu województwa. Na ten cel województwo wydało 13 mln zł.

– Skalę udzielonej przedsiębiorcom pomocy najlepiej obrazują liczby – aż 1,4 mld zł wyniósł Śląski Pakiet dla Gospodarki, który powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu regionu – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża. Pakiet podzielono na pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne i inwestycje w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (360 mln zł). Uruchomiono regionalne centrum wsparcia MŚP (57 mln zł).

W lutym 12 gmin (Szczyrk, Wisła, Ustroń, Istebna, Jeleśnia, Bielsko-Biała, Wilkowice, Węgierska Górka, Brenna, Jaworze, Rajcza i Gilowice) otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek epidemii koronawirusa. Do gmin tutystycznych trafiło w sumie 8 mln zł. W efekcie mają one podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków, albo umorzenia opłat lokalnych. Śląski Pakiet dla Turystyki w 2020 r. dysponował kwotą 3,5 mln zł, a w 2021 r. jest to 87,5 mln zł.

– W ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od 28 października 2019 r. do 26 października 2020 r. zatwierdzono do dofinansowania ponad 1200 wniosków na kwotę 2,5 mld zł. Podpisano 1137 umów o dofinansowanie projektów na kwotę prawie 2,4 mld zł – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża. W ramach RPO 2014-2020 ogłoszono aż 25 naborów z zakresu odnawialne źródeł energii (OZE) oraz termomodernizacji. Wybrano 493 projekty na kwotę ok. 1,23 mld zł (wkład UE razem ze środkami z budżetu państwa).

W październiku ubiegłego roku radni sejmiku jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla województwa, którego podstawą jest program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej. Dużą rolę odgrywa Park Śląski. W ciągu najbliższych lat trafi tu 210 mln zł w ramach unijnej inicjatywy Jessica. Inwestycje to modernizacja Ogrodu Japońskiego i otoczenia hali „Kapelusz”, remont Świątyni, remont Dużego i Małego Kręgu Tanecznego, uregulowanie gospodarki wodnej oraz budowa Parku Wielu Pokoleń. Za 65 mln zł zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowej formie zajmie około 4 ha. Metamorfozę przechodzi również Planetarium Śląskie. W nowym gmachu obok astronomii prezentowane będą zagadnienia związane z sejsmologią i meteorologią. Po zakończeniu robót budowlanych i wyposażeniu Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowoczesny budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych.

W tegorocznym budżecie na zadania drogowe przeznaczono około 540 mln zł. Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej przeznaczane są także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

– Obsługujemy sieć ponad 1250 kilometrów dróg – mówił wicemarszałek Dariusz Starzycki. – Prace na kluczowych odcinkach są zaawansowane. Planów nie zakłóciła ani pandemia, ani zimowa aura, która jak na nasze warunki utrzymywała się dość długo, bo aż do połowy kwietnia.

Na drogach wojewódzkich kontynuowane są cztery projekty własne o wartości ok. 357 mln zł (z czego ok. 168,6 mln zł to środki UE).

Największa inwestycja to droga regionalna Racibórz–Pszczyna – obwodnica Raciborza. Arteria, której budowa (nie licząc zapisów w tegorocznym budżecie) kosztować ma 296,1 mln zł. Według planów ma być gotowa w lutym 2022 r.

Ponad 200 mln zł pochłonie organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Koleje Śląskie i POLREGIO.

Na kulturę w 2018 r. wydano 163 mln zł, a w 2021 r. planuje się wydać 224 mln zł. Województwo śląskie jest krajowym liderem pod względem kwoty przeznaczonej na sport. W 2020 r. do 73 klubów sportowych z regionu trafiło 800 tys. zł w ramach „Śląskiego Programu Klub”. W 2019 r. Województwo Śląskie przeznaczyło na wsparcie sportu aż 36 mln zł. To najwięcej spośród wszystkich regionów.

W ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2019-2021 z budżetu wydanych zostanie 10,4 mln zł. Pomoc finansową 6,6 mln zł otrzymało już w sumie 156 gmin.

W nowej perspektywie unijnej 2021 – 2027 do województwa śląskiego ma trafić co najmniej 4,4 mld euro. Taka kwotą wsparcia unijnego region do tej pory nie dysponował.

„Nowe Info” zapytało marszałka Chełstowskiego co uważa dotychczas za: swój największy sukces, największą porażkę i największe wyzwanie.

– Sukces to uruchomienie tak dużego Pakietu dla Gospodarki, porażka – poprzedni prezes Parku Śląskiego, wyzwanie – wynegocjowanie jak największej kwoty ponad 4,4 mld euro dla województwa śląskiego w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here