Sześciu radnych bez mandatów

0
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, fot. RB

Wojewoda śląski wydał 12 marca br. zarządzenie w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu Pszczyńskiego w okręgu wyborczym nr 4. Sześciu radnym wygaszono mandaty.

Według zarządzenia nr 104/19 z 12 marca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego i BIP Powiatu Pszczyńskiego) z dniem podania go do publicznej wiadomości wygasają mandaty radnych powiatowych: Aleksandra Malchera (KW PiS), Zdzisława Grygiera (KW Liga Samorządowa Pierwsza), Waldemara Lipusa (KW Liga Samorządowa Pierwsza), Grzegorza Wanota (KWW Ziemia Pszczyńska), Michała Pudełko (KWW Ziemia Pszczyńska), Janusza Orlika (KWW Ziemia Pszczyńska).

 

Zarządzenie, jak podano w jego treści, wiąże się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 9 stycznia 2019 r. 

31 marca 2019 r. mają zostać przeprowadzone wybory ponowne do Rady Powiatu Pszczyńskiego w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym 6 mandatów. Wybory te zostaną przeprowadzone poprzez ponowne przeliczenie głosów z 21 października 2018 r. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące. Mają zostać ustalone ostateczne wyniki oraz dokonany prawidłowy podział mandatów.

Radni ponownie złożyli ślubowanie

(r)

Dodaj komentarz