Szpital w Tychach woła o pomoc wraz z innymi szpitalami zakaźnymi

0
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach fot. ZB

Wczoraj (30 czerwca) w Łodzi, z inicjatywy szpitali w Tychach (Megrez) i Raciborzu odbyło się spotkanie dyrekcji 11 szpitali, które na początku epidemii COVID-19 przemianowane zostały na tzw.  jednoimienne szpitale zakaźne. Sytuacja tych placówek jest zła, odchodzą z nich lekarze.

Na początku epidemii koronawirusa jedenaście szpitali w Polsce przekształcono w tzw. jednoimienne szpitale zakaźne. Chodzi o: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźle, Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach.

Jak informuje nas Małgorzata Jędrzejczyk, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach, zarządzający szpitalami jednoimiennymi  mierzą się z potężnym wyzwaniem przygotowania swoich jednostek do ponownego funkcjonowania jako placówek wielospecjalistycznych. Pełnienie funkcji jednoimiennych (zakaźnych) wiąże się z licznymi ograniczeniami i obawami wynikającymi z braku gwarancji wsparcia ministerstwa w powrocie do stanu sprzed pandemii.

– Okres, w którym placówki pozostają w formule szpitali jednoimiennych, pociąga za sobą trudno odwracalne zmiany w wielu obszarach prowadzenia szpitala – mówi Małgorzata Jędrzejczyk. – Głównymi wyzwaniami, z którymi mierzy się każda z przekształconych placówek, są: zasada finansowania, odejście kadry medycznej, brak jasnych i bezpiecznych zasad powrotu do pierwotnej działalności.

Szpitale jednoimienne, jak słyszymy, z racji zmian kadrowych stają teraz w obliczu kryzysu. Pytają, czy tak jak wszyscy mogli na nie liczyć, dzisiaj one będą mogły liczyć na wsparcie.

– Walka z pandemią była poważnym wyzwaniem – mówi Mariola Szulc, prezes zarządu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach. – Opinia środowisk medycznych związanych ze szpitalami jednoimiennymi jest taka, że stanęliśmy na wysokości zadania. Jednak coraz liczniejsze głosy i wyrażane obawy związane z powrotem do funkcjonowania jako szpitale wielospecjalistyczne zmusza nas, dyrekcje tych szpitali, do zwrócenia uwagi na ten problem. Przez 8 lat budowaliśmy markę naszej placówki, nasze oddziały cieszyły się coraz lepszą renomą, co dawało komfort pacjentom, a jednocześnie przyciągało najlepszą kadrę. Po okresie kilku miesięcy pracy jako szpital jednoimienny, w tym przy uszczupleniu kadry o specjalistów, którzy nie mogli czekać tak długo na możliwość pracy w swoim fachu, powrót do stanu sprzed kilku miesięcy staje się równie istotnym wyzwaniem. Dotyczy to wszystkich szpitali jednoimiennych w Polsce. Dlatego postulujemy o dialog w tym zakresie, by znaleźć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pacjentom i wspierające zarządy szpitali jednoimiennych, przed którymi rysuje się trudna droga powrotu do normalności – mówi prezes Szulc.

– Zarządy naszych szpitali, z dużym niepokojem i niepewnością co do możliwości szybkiego przywrócenia dotychczasowej działalności, spoglądają w przyszłość.– podsumowuje dr Jarosław Madowicz, wiceprezes zarządu WSS Megrez Sp. z o.o. –  Obecnie obserwujemy bardzo duży ubytek kadry medycznej. Bez zabezpieczenia w postaci przysłowiowej tarczy antykryzysowej nie jesteśmy w stanie przywrócić pierwotnej działalności. Jako zarządzający tymi szpitalami bezwzględnie domagamy się zaproponowania przez resort zdrowia realnej i przemyślanej ścieżki wyjścia z obecnej formy działalności. Jednocześnie apelujemy o przygotowanie planu zabezpieczenia państwa na wypadek spodziewanej jesienią drugiej fali epidemii. To jest podstawą bezpieczeństwa społeczeństwa, ale także funkcjonowania szpitali. Na tę chwilę nie widzimy takich działań – mówi dr Madowicz.

Efektem wczorajszego spotkania, jak słyszymy, jest wypracowanie wspólnego stanowiska i postulatów do ministra zdrowia o utworzenie specjalnej ścieżki prawnej, umożliwiającej bezpieczne przywrócenie poprzedniej działalności szpitali.

POSTULATY – KONFERENCJI SZPITALI JEDNOIMIENNYCH Z DNIA 30.06.2020 R. W ŁODZI:

 1. Utworzenie przy ministrze zdrowia zespołu doradczego do spraw epidemii SARS-CoV-2, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele jednoimiennych szpitali zakaźnych.
 2. Przedstawienie do dnia 01.08.2020 r. planu zabezpieczenia państwa, oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na wypadek utrzymania lub wzmożenia epidemii SARS-CoV-2, w szczególności na wypadek wzrostu zachorowań w okresie jesień 2020 r. – wiosna 2021 r. Z  uwagi na powyższe przedstawienie planu wyznaczania podmiotów jako jednoimienne szpitale zakaźne oraz sposobu finansowania tych podmiotów.
 3. Zmiana decyzji NFZ zawartej w oświadczeniach o wysokości ryczałtu PSZ, prowadzącej do obniżenia wypłaty ryczałtu PSZ szpitalom jednoimiennym począwszy od maja 2020 r. i dokonanie wypłaty ryczałtu PSZ szpitalom jednoimiennym w pełnej wysokości.
 4. Finansowanie ryczałtu PSZ niezależnie od ilości wykonanych świadczeń liczone do 30 czerwca 2021 r.
 5. Rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu PSZ wskaźnikiem 1.2 dla podmiotów, które funkcjonowały jako szpitale jednoimienne.
 6. Naliczenie ryczałtu PSZ w następnym okresie rozliczeniowym na poziomie nie niższym niż ryczałt przed przekształceniem w szpital jednoimienny.
 7. W szpitalu jednoimiennym powinni być hospitalizowani jedynie pacjenci z wynikiem dodatnim COVID-19, pozostałe szpitale w systemie powinny posiadać ścieżkę diagnostyczną dla pacjentów podejrzanych.
 8. Wymaganie, by szpital jednoimienny posiadał zatrudnionego koordynatora lekarza specjalistę chorób zakaźnych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia, skuteczne delegowanie takiego lekarza przez wojewodę.
 9. Skuteczne oddelegowanie personelu medycznego do pracy w szpitalach jednoimiennych.
 10. Zakaz zmiany miejsca specjalizacji lekarzy rezydentów z jednoczesnym zaliczeniem okresu w pracy powyżej 3 miesięcy w szpitalu  jednoimiennym.
 11. Zmiana rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z  podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.
 12. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia środków na stworzenie możliwości wykonywania badań PCR w kierunku COVID-19 w szpitalach jednoimiennych, oraz gwarancja finansowania tych badań.
 13. Możliwość rozliczania procedur kosztochłonnych wykonywanych u pacjentów z wynikiem dodatnim COVID-19, jak również z podejrzeniem zakażenia.
 14. W przypadku utraty możliwości wykonywania części procedur medycznych (związane jest z COVID-19) zapewnienie utraconego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 15. Zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem szpitala do wykonywania zadań jako szpital jednoimienny oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem szpitala do normalnego funkcjonowania w ramach działalności statutowej po zakończeniu wykonywania zadań jako szpital jednoimienny.
 16. Odmrożenie kontraktowania nowych świadczeń w szczególności diagnostyki obrazowej.

(pp)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here