Sztandar dla harcerzy

0
Fot. Lech Gawin

Sztandar dla harcerzy. W sobotę 18 maja na bieruńskim rynku XXVII Szczep Harcerski im. Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał sztandar i imię Szarych Szeregów.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. kanonik Janusz Kwapiszewski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Bieruniu. Po uroczystości na stadionie KS Unia odbył się Piknik Harcerski, na którym rozegrano konkurencje harcerskie oraz pokaz broni. Serwowano też grochówkę z kuchni polowej.

Fundatorami sztandaru są: Katarzyna Grzesica – organizatorka balu charytatywnego, z którego dochód przeznaczono na zakup sztandaru, Agnieszka i Marek Malinowscy oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie.

Wraz z sztandarem bieruńscy harcerze otrzymali imię Szarych Szeregów. Przypomnijmy, że to kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP, potocznie także całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej 1939–1945. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 r. w Warszawie. Harcerze współpracowali z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.

Dodaj komentarz