Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł”

0
fot. KMP Tychy

Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Do 31 maja 2019 r. można zgłaszać kandydatury policjantów do obecnej, dwunastej już edycji konkursu pn. „Policjant, który mi pomógł”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 r. Jego istotą jest, jak słyszymy, „wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”. Podczas dotychczasowych jedenastu edycji wyłoniono 55 laureatów. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

Trwająca obecnie 12. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w Centralne Obchody Święta Policji.

W obecnej edycji konkursu kandydatów można zgłaszać do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia takiego mogą dokonać: osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Wybór odbywa się na podstawie analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych, które można wysyłać na skrzynkę mailową: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl

(pp)

Dodaj komentarz