Trzeci etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Plan wykonano w 100 proc.

0

Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy poinformował Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Miasta Tychy, że w ramach trzeciego etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy w roku 2018 założony plan wykonano w 100 proc.

Jak czytamy w sprawozdaniu, zrealizowano w sumie 435 modernizacji. Polegały one na: wymianie 290 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły węglowe retortowe/tłokowe 5 klasy według kryteriów zawartych w PN EN303-5:2012, wymianie 55 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły gazowe, wymianie 5 kotłów węglowych nieekologicznych na podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, wymianie 35 kotłów gazowych na kotły gazowe nowszej generacji, ociepleniu ścian w 25 budynkach, ociepleniu dachów w 10 budynkach, wymianie okien w 15 budynkach.

Łączny koszt tego etapu wyniósł prawie 6,4 mln zł. Na kwotę tę złożyły się: dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 690 tys. zł, pożyczka WFOŚiGW – ponad 2,5 mln zł, środki własne gminy – 180 tys. zł, środki własne mieszkańców – prawie 3 mln zł.

Pierwszy program wymiany pieców w Tychach przeprowadzony został na początku XXI wieku i objął 1,5 tys. osób. Firmy wymieniające stare kotły na nowe miały obowiązek zabierania starych nieekologicznych pieców. Nakaz ten nie zawsze był przestrzegany. Niektórzy gospodarze używali więc wciąż starych pieców (mając już nowe), spalając w nich m.in. ramy okienne, podkłady kolejowe, różne odpady. Znaleźli się i tacy, którzy już we własnym zakresie przerabiali kupione z bonifikatą piece ekologiczne, montując w nich ruszt umożliwiający również spalanie śmieci.

(pp)

Dodaj komentarz