Tychy dostaną ponad 16 mln zł na poprawę jakości powietrza

0
Kolektory słoneczne na dachu domu jednorodzinnego; fot. Loretta Menchini z pixabay
Reklama

Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża wynegocjowali od Komisji Europejskiej więcej pieniędzy na Odnawialne Źródła Energii (OZE) dla województwa śląskiego. Skorzystają na tym m.in. Tychy. Projekt miasta dofinansowany będzie kwotą ponad 16,5 mln zł. Pieniądze te przeznaczone są m.in. na kolektory słoneczne dla domów jednorodzinnych.

Jak poinformował nas Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,  zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zwiększenie o 164 mln zł puli pieniędzy przeznaczonej dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W takiej sytuacji zmianom mógł ulec  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

– Możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej w konkursie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii – dodaje Sławomir Gruszka. – Tak więc nowo wybrane projekty (realizowane na terenie 24 gmin) uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.

– Pozyskaliśmy kolejne znaczne środki dla województwa śląskiego – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Wspólnie z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską  dodatkowe ponad 160 mln zł na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. To potwierdza, że konsekwentnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Na te środki czekają samorządy.

Jednym z takich oczekujących samorządów są Tychy. Miasto realizować będzie projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Reklama

Wartość tyskiego projektu to 23 233 551,50 zł – informuje rzecznik Sławomir Gruszka. – Wysokość dofinansowania z EFRR wyniesie 16 528 502,50 zł. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i (lub) elektryczną w domach jednorodzinnych. W projekcie przewidziano montaż 960 szt. instalacji OZE, w tym kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych.

W ramach tych prac, jak słyszymy, przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora koordynującego wdrażanie projektu w imieniu gminy oraz promocję. Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej podregionu tyskiego (poprzez rozwój energetyki rozproszonej i energii odnawialnej), zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy, poprawy jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń (w tym CO2 oraz PM10), a tym samym do poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Urząd marszałkowski przypomina, że działania zmierzające do wykorzystania wkładu krajowego w tego rodzaju przedsięwzięcia zostały podjęte przez zarząd województwa już na etapie wyboru propozycji w ubiegłym roku. Wtedy to na konkurs wpłynęło 125 projektów, w których wnioskowano o dofinansowanie przekraczające 10 razy dostępną alokację.

– Taki wzrost zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE był niewątpliwie wynikiem szeroko prowadzonych kampanii społecznych na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, realizowanych przez rząd i samorządy – ocenia Sławomir Gruszka. – Marszałek województwa wystąpił wówczas do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wkładu krajowego i utworzenie montażu finansowego. Po uzyskaniu stosownej zgody ministerstw, zarząd podniósł poziom oferowanego wsparcia do 163 mln zł, co pozwoliło na wybór większej liczby projektów niż było to możliwe przy pierwotnych planach. A w wyniku kolejnych starań zarządu województwa, kwota w konkursie została podniesiona do ponad 335 mln zł i pozwoliła łącznie na dofinansowanie 14 projektów związanych z inwestycjami w OZE, które zostały złożone w konkursie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.

(pp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here