Tychy: Ranking zamożności prezesów i wiceprezesów spółek miejskich

2
Prezesi i wiceprezesi spółek należących do miasta Tychy; fot. ZB, AM
Reklama

Prezesi i wiceprezesi spółek miejskich w Tychach zarabiają nawet dwa razy więcej od Andrzeja Dziuby, prezydenta miasta. Przykładowo Mariola Szulc, prezes Megrezu – spółki zarządzającym Szpitalem Wojewódzkim – w 2020 r. uzyskała dochód 519 929,52 zł (średnio miesięcznie to ponad 43 000 zł). W tym samym czasie włodarz Tychów wykazał wynagrodzenie w wysokości 237 461,15 zł (wliczając w to dochód z tytułu zasiadania w dwóch radach nadzorczych).

Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym zarządzających spółkami należących do gminy Tychy. Ile zarabiają? Jaki posiadają majątek? Wedle naszego rankingu najbogatsza jest Daria Szczepańska, prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jej majątek oszacowaliśmy na prawie 4,3 mln zł.

Jak ułożyliśmy nasz ranking? Przeanalizowaliśmy najnowsze oświadczenia majątkowe, które prezesi i wiceprezesi spółek gminnych musieli złożyć do końca kwietnia 2021 r. (określają one stan majątkowy na koniec 2020 r.).

Sumując ich majątek liczyliśmy podane w oświadczeniach dochody oraz oszczędności w gotówce i papierach wartościowych, posiadane akcje, wpisane nieruchomości – niezależnie od tego, czy autorzy oświadczeń są ich jedynymi właścicielami, czy też współwłaścicielami, np. w ramach wspólnoty małżeńskiej.

Oszczędności w walutach obcych przeliczaliśmy według kursu średniego NBP z 31 grudnia 2020 r., tj. daty określającej stan posiadania.

Pominęliśmy w rachunkach punkt oświadczenia, w którym zarządzający spółkami podają ruchome składniki majątkowe o wartości ponad 10 tys. zł (np. samochody). W oświadczeniu bowiem należy je tylko wymienić, bez obowiązku podawania wartości. Nie doliczaliśmy też do sumy majątku zaciągniętych kredytów.

Reklama

Zdajemy sobie sprawę, że tak skonstruowany ranking nie jest doskonały. Największy wpływ na wysokość majątków mają podawane wartości nieruchomości (domów, mieszkań i działek). Co do niektórych podawanych kwot można mieć wątpliwości – czy odpowiadają realnym cenom rynkowym.

Oświadczenia majątkowe nie uwzględniają również majątku, który został przepisany na członków rodziny przed objęciem funkcji lub majątku, z którego korzystają składający oświadczenia, ale formalnie jest on własnością innych osób – rodziców czy małżonków. Jednak pomimo tych mankamentów, zestawienie daje pewne wyobrażenie o stopniu zamożności prezesów i wiceprezesów spółek miejskich w Tychach.

Ranking nie obejmuje członków zarządu następujących spółek: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Klub Piłkarski GKS Tychy. Przepisy bowiem zwalniają z obowiązku składania oświadczeń majątkowych zarządzających spółkami, w których gmina nie ma 100 proc. udziałów lub akcji (taka sytuacja jest w PEC-u i RPWiK-u). Z kolei w KP GKS Tychy gmina Tychy w ogóle nie jest udziałowcem. Jej jedynym właścicielem jest… inna miejska spółka – Tyski Sport.

Daria Szczepańska, prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 4 298 964,82 zł.

Wykazała w oświadczeniu 13 000 zł oszczędności (majątek odrębny). Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 218 m kw. (580 000 zł) oraz działki, na której stoi dom. Grunt ma pow. 1003 m kw. i jest warty 400 000 zł. Ponadto Daria Szczepańska jest współwłaścicielką trzech mieszkań o pow.: 40 m kw. (600 000 zł), 41 m kw. (600 000 zł) i 100 m kw. (1 159 000 zł) oraz działki o pow. 5925 m kw. (400 000 zł).

W 2020 r., jako prezes TTBS-u, D. Szczepańska otrzymała wynagrodzenie w wysokości 477 178,46 zł. Do 19 czerwca 2020 r. D. Szczepańska była członkiem rady nadzorczej spółki Megrez, która zarządza Szpitalem Wojewódzkim w Tychach. W ubiegłym roku z tego tytułu otrzymała 37 287,10 zł. Ponadto od 19 października 2020 r. prezes Szczepańska zasiada w radzie nadzorczej spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie. Do końca grudnia 2020 r. zarobiła tam 20 786,76 zł. Daria Szczepańska wykazała przychód za 2020 r. w wysokości 11 712,50 zł z tytułu najmu.

Prezes TTBS-u posiada samochód marki Mercedes Benz klasa C z 2015 r. Zaciągnęła też kredyt konsumpcyjny w banku Santander w wysokości 107 500 zł z przeznaczeniem na remont domu.

Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej – 2 189 021,55 zł.

Ma 190 000 zł oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow. 133 m kw. (400 000 zł) i mieszkania o pow. 67,72 m kw. (700 000 zł). Prezes Gieleciak jest właścicielem nieruchomości o pow. niezabudowanej 2500 m kw. (250 000 zł).

Z tytułu pełnionej funkcji oraz zasiadania w radach nadzorczych miejskich spółek: Tyskie Linie Trolejbusowe i Śródmieście Z. Gieleciak osiągnął 632 980,44 zł dochodu. Zarobił też 16 041,11 zł (umowa zlecenie).

Krzysztof Setlak, wiceprezes spółki Master Odpady i Energia – 1 978 552,93 zł.

Ma 90 000 zł i 3000 euro oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow. 282 m kw. wraz z działką o pow. 0,1326 ha, wartych 900 000 zł; mieszkania o pow. 55,95 m kw. (250 000 zł); garażu o pow. 16,30 m kw. (35 000 zł) oraz działki rolnej o pow. 0,1345 ha (180 000 zł).

W 2020 r. K. Setlak był wiceprezesem Mastera i członkiem rady nadzorczej spółki RCGWŚ (do czerwca 2020 r.), za co uzyskał dochód w wysokości 509 708,53 zł.

K. Setlak ma toyotę yaris z 2015 r. Wykazał na koniec 2020 r. następujące zobowiązania finansowe: PKO BP kredyt hipoteczny – 308 032,45 zł; PKO BP karta debetowa – 50 000 zł; PKO BP karta kredytowa – 20 000 zł i mBank limit karta kredytowa 20 000 zł.

Miłosz Stec, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – 1 956 979,39 zł.

Posiada 115 000 zł oszczędności i papiery wartościowe – jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjny mBanku o wartości 1900 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 225 m kw. na działce o pow. 1268 m kw. o łącznej wartości 1 300 000 zł.

Jako prezes PKM-u w ubiegłym roku uzyskał dochód w wysokości 490 436,71 zł. Jako członek rady nadzorczej Tyskiego Sportu otrzymał 28 896,79 zł, a jako członek rady nadzorczej Klubu Piłkarskiego GKS Tychy 20 371,35 zł. Ponadto prezes Stec wykazał w oświadczeniu 374,54 zł wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Miasta Tychy.

M. Stec jest współwłaścicielem skody octavii, rocznik 2014. Ma kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, udzielony przez bank BZ WBK SA (do spłaty pozostało kwota 14 089,42 zł) oraz kredyt hipoteczny na budowę domu, udzielony przez bank BZ WBK SA (do spłaty pozostało 429 010,56 zł).

Marcin Rogala, prezes Tyskich Linii Trolejbusowych – 1 738 520,26 zł.

Zaoszczędził 188 260 zł, 47 058,01 euro oraz 48 866,30 dolarów amerykańskich. Prezes Rogala ma 9/16 udziału we własności domu o powierzchni 165 m kw., położonego na działce o pow. 696 m kw. o łącznej wartości 580 000 zł. Ponadto M. Rogala jest właścicielem mieszkania o pow. 48,11 m kw. (180 000 zł) oraz garażu o pow. 19,60 m kw. (15 600 zł).

M. Rogala, jako prezes TLT, uzyskał w 2020 r. dochód 373 837,86 zł. Posiada samochód marki peugeot 407 z 2007 r.

Mariola Szulc, prezes spółki Megrez – 1 703 079,63 zł.

Na koniec ubiegłego roku miała zaoszczędzone 230 000 zł i 11 719 funtów szterlingów oraz ok. 15 000 zł w papierach wartościowych. Prezes Szulc jest właścicielką domu o pow. 150 m kw. i działki o pow. 0,405 m kw., zabudowanej domem o łącznej wartości 500 000 zł. Ponadto ma mieszkanie o pow. 70,67 m kw. (320 000 zł), garaż o pow. 15 m kw. (18 000 zł) dwie działki rolne o pow. 1 ha i 2,45 ha, warte 10 000 zł i 30 000 zł.

Mariola Szulc posiada 300 akcji PZU, ale (w – wyrzucić) z tego tytułu w 2020 r. nie uzyskała dochodu. Jako prezes Megrezu osiągnęła dochód 519 929,52 zł. Na koniec 2020 r. saldo jej kredytu hipotecznego w BZ WBK wynosiło 149 624,33 zł.

Jarosław Madowicz, wiceprezes spółki Megrez – 1 689 240,35 zł.

Posiada 180 000 zł oszczędności. Jest właścicielem domu o pow. 283,7 m kw. (ok. 700 000 zł) posadowionego na gruncie o pow. 469 m kw. (140 000 zł) oraz mieszkania o pow. 49 m kw. (34 000 zł). Ponadto wiceprezes Madowicz ma grunty: 805 m kw. (16 000 zł), 1901 m kw. (62 000 zł); budynki gospodarcze: 10 m kw. (1500 zł), 20 m kw. (7000 zł).

Jako wiceprezes spółki J. Madowicz osiągnął dochód 502 854,98 zł. J. Madowicz miał jeszcze inne źródła dochodu: ze stosunku pracy – 37 432,50 zł, działalność wykonywana osobiście – 6852,87 zł i prawa autorskie – 1600 zł.

Wiceprezes Megrezu jest właścicielem audi A6 2010 r., hondy NC700 z 2012 r., mitsubishi outlandera 2007 r., skody kamiq z 2020 r. oraz przyczepy kempingowej.

J. Madowicz ma kredyt walutowy hipoteczny w Banku Millennium w wysokości 70 104,42 franków szwajcarskich oraz kredyt na zakup skody w Volkswagen Bank GmbH – 37 007,35 zł.

Łukasz Torbus, wiceprezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – 1 341 300 zł.

Ma 49 600 zł oszczędności oraz fundusz inwestycyjny na kwotę 26 400 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 219,7 m kw. (900 000 zł).

Jako wiceprezes PKM-u w ubiegłym roku uzyskał dochód 365 300 zł. Posiada samochód osobowy marki Renault Espace z 2017 r. Ł. Torbus ma kredyt hipoteczny w PKO BP na budowę domu (do spłaty pozostało 490 000 zł), a ponadto pożyczki w Banku Millenium (do spłaty zostało 20 000 zł) i w PKO BP (do spłaty 37 000 zł).

Aneta Dąbrowska, wiceprezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej – 1 257 327,78 zł.

Wiceprezes RCGWŚ na koniec 2021 miała zaoszczędzone 86 614,99 zł. Posiada mieszkanie o pow. 72 m kw., warte 430 000 zł oraz mieszkanie o pow. 43,8 m kw., warte 253 000 zł (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu).

Aneta Dąbrowska jest członkiem zarządu Centrum Innowacji i Wdrożeń Bio-Inwest Sp. z o.o. Z tego tytułu w zeszłym roku nie osiągnęła dochodu. Nie zarobiła również w 2020 r., zasiadając w zarządzie spółki Bio-Aqua. Jako wiceprezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w ubiegłym roku osiągnęła dochód w wysokości 475 246,79 zł. Wiceprezes Dąbrowska z tytułu najmu mieszkania nie stanowiącego jej własności wykazała przychód 12 466 zł

Katarzyna Ptak, prezes spółki Śródmieście – 1 165 921,68 zł.

Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 440 m kw. (w tym 220 m kw. piwnica), o wartości 620 000 zł, a ponadto działki o pow. 1142 m kw. (160 000 zł), działki dojazdowej (1/4 udziału, pow. 605 m. kw., 14 000 zł) oraz mieszkania o pow. 46 m kw. (150 000 zł).

Katarzyna Ptak jest prezesem Śródmieścia od 1 lipca 2020 r. Z tego tytułu do końca 2020 r. uzyskała dochód 127 575,04 zł. W ubiegłym roku K. Ptak zarobiła jeszcze 74 658,79 zł (zatrudniona była wcześniej jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – przyp. red.), a ponadto 10 437,85 zł z tytułu umowy zlecenia, 850 zł (prawa autorskie) i 8400 zł (wynajem mieszkania). Prezes Ptak posiada opla vectrę z 2006 r. oraz kię sportage z 2014 r.

Zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – ok. 33 100 euro (Raiffeisen Polbank), kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu – ok. 570 839 zł (Millenium Bank), pożyczkę gotówkową ok. 17 000 zł MediRaty pożyczka gotówkowa (podniesienie wartości) ok. 59 988 zł (Millenium Bank) i pożyczkę gotówką 56 910 zł (Alior Bank T-mobile).

Krzysztof Woźniak, prezes Tyskiego Sportu – 863 846,99 zł.

Zaoszczędził 200 000 zł. Jest właścicielem mieszkania o pow. 51,1 m kw., wartego 200 000 zł. Ponadto w swoim oświadczeniu K. Woźniak wykazał apartament w budowie (na dzień 31.12.2020 r. wielkość poniesionych nakładów wyniosła 89 000 zł). Prezes Woźniak nie podał powierzchni tej nieruchomości.

W 2020 r. z tytułu pełnionej funkcji K. Woźniak osiągnął dochód w wysokości 374 846,99 zł. Posiada forda mondeo MK4 z 2008 r. Prezes Tyskiego Sportu ma zaciągnięte dwa kredyty hipoteczne w banku Millennium. Stany zadłużenia na koniec 2020 r. wynosiły 74 865,35 franków szwajcarskich oraz 350 000 zł.

Mieczysław Podmokły, prezes spółki Master Odpady i Energia – 830 248,42 zł.

Wykazał w oświadczeniu 19 749 zł oszczędności, 721 euro i 517 dolarów amerykańskich. Jest właścicielem mieszkania o pow. 38 m kw. (300 000 zł).

Jako prezes Mastera uzyskał w 2020 r. 474 517,80 zł (umowa menadżerska). Do końca maja 2020 M. Podmokły zasiadał w radzie nadzorczej spółki RCGWŚ. Z tego tytułu otrzymał 30 711,26 zł.

Prezes Podmokły ma następujące zobowiązania finansowe: PKO BP kredyt mieszkaniowy – 32 405,36zł; Deutsche Bank – 61 629,25 zł; mBank kredyt konsolidacyjny – 159 815,19 zł; ING Bank Śląski – 58 431,33 zł.

1) Daria Szczepańska, prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 4 298 964,82 zł

2) Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej – 2 189 021,55 zł

3) Krzysztof Setlak, wiceprezes spółki Master Odpady i Energia – 1 978 552,93 zł

4) Miłosz Stec, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – 1 956 979,39 zł

5) Marcin Rogala, prezes Tyskich Linii Trolejbusowych – 1 738 520,26 zł

6) Mariola Szulc, prezes spółki Megrez – 1 703 079,63 zł

7) Jarosław Madowicz, wiceprezes spółki Megrez – 1 689 240,35 zł

8) Łukasz Torbus, wiceprezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – 1 341 300 zł

9) Aneta Dąbrowska, wiceprezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej – 1 257 327,78 zł.

10) Katarzyna Ptak, prezes spółki Śródmieście – 1 165 921,68 zł

11) Krzysztof Woźniak, prezes Tyskiego Sportu – 863 846,99 zł

12) Mieczysław Podmokły, prezes spółki Master Odpady i Energia – 830 248,42 zł

Opracował: Jarosław JĘDRYSIK

Ogromny wzrost dochodów prezesów i wiceprezesów spółek należących do miasta Tychy

Reklama

2 KOMENTARZE

  1. Chciałem napisać o stanie naszego szpitala, o strajkujących pracownikach transportu oraz podwyżkach „cen wody i śmieci”, ale po chwili zrozumiałem, że to bez sensu. Wszyscy dobrze wiemy, że są wydatki ważne i ważniejsze, jak pokazuje powyższy ranking kto ma zarobić ten zarobi bez względu na to jak to wpłynie na spółki, ich pracowników oraz mieszkańców Tychów. Mówi sie, że gdzie indziej trawa zawsze wydaje się bardziej zielona, jednak po 38 latach spędzonych w tym mieście, patrząc dokąd to wsystko zmierza żałuje, że mieszkam w Tychach. Odnoszę wrażenie, że dla rządzących i lokalnych „oligarchów” mieszkańcy są tylko rezerwuarem taniej siły roboczej, która ma płacić podatki, wydawać pieniądze w zagranicznych marketach i siedzieć cicho, bo miasto jest własnością rządzących, którzy niejednokrotnie pokazali, że zdanie swoich wyborców mają głeboko…

  2. To standardowa procedura i tylko nie myślący się nie domyśla dlaczego tak jest… w Pszczynie prezes spółki miasta zarabia3x więcej niż burmistr
    Włodarze miast maja ustawę kominowa a prezesi spółek miasta już nie ….
    Pomysł wyborco …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here