Tychy skarżą decyzję wojewody unieważniająca plan zagospodarowania w Czułowie

0
Konsultacje nad planem zagospodarowania, Czułów 3.08.2018 r.; fot. ZB

Tychy skarżą decyzję wojewody unieważniająca plan zagospodarowania w Czułowie. Rada Miasta Tychy upoważniła 22 marca prezydenta do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który unieważnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach. Zagospodarowanie tego terenu, ze względu na istniejące tam baraki socjalne, budziło i wciąż budzi dużo emocji.

Rada Miasta Tychy uchwałą z 22 marca postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 2 marca 2018 r. (NR IFIII.4131.1.19.2018) stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/728/18 Rady Miasta Tychy z 25 stycznia 2018 r. W styczniowej uchwale przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach.

Przy uchwalaniu planu w Czułowie wojewoda dopatrzył się naruszenia prawa. Rozpoczęcie procedury planistycznej miało bowiem miejsce przed wejściem w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Dlatego, uchwalając plan na sesji 25 stycznia 2018 r. Rada Miasta Tychy zobowiązana była stosować przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed zmianą wprowadzoną ustawą krajobrazową, a – jak zauważył wojewoda – nie zrobiła tego. Wojewoda wytknął autorom planu (tj. Radzie Miasta Tychy) i inne błędy m.in. to, że ustalenia tekstu planu i rysunku nie są ze sobą spójne. Wszystkie zauważone uchybienia wojewoda uznał za na tyle istotne, że unieważnił tyski plan w całości. Z mocy prawa wstrzymuje to wykonanie całej uchwały. Od rozstrzygnięcia tego gminie przysługiwało prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i z prawa tego Tychy właśnie skorzystały.

Miasto tłumaczy, że unieważnienie planu zagospodarowania przestrzennego w całym rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej jest zbyt drastycznym posunięciem wojewody, bo mamy do czynienia jedynie z trzema omyłkami (dwoma pisarskimi i jedną redakcyjną), a nie poważnymi błędami uniemożliwiającymi funkcjonowanie uchwały.

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej to bardzo drażliwa kwestia szczególnie dla prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby, ze względu na usytuowane na tym obszarze (przy ul. Świerkowej) lokale socjalne nazywane barakami. Dwa lata temu plany rozbudowy tych baraków skonfliktowały mieszkańców Czułowa z prezydentem. Wybuchł bunt. Dlatego w obecnym planie znalazły się zapisy uniemożliwiające rozbudowę bazy lokali socjalnych przy ul. Świerkowej.

Prezydent do dzisiaj nie spotkał się z mieszkańcami Czulowa, mimo wystosowanego przez nich zaproszenia do rozmów. Jak można było dowiedzieć się od Miłosza Steca, wiceprezydenta Tychów, prezydent Andrzej Dziuba nie spotkał się z czułowianami, bo istniała obawa niemiłej atmosfery panującej podczas takiego spotkania.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here