Tyscy radni wpięli pomarańczowe wstążki

0
Zbiorowe zdjęcie z plakatem w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy, 31.10.2019 r.; fot. ZB

Od 1 do 19 listopada trwa światowa kampania pn. „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. 31 października, w ramach działań wspierających, tyscy radni przybyli na sesję, przypięli do swoich ubrań pomarańczowe wstążki (symbol kampanii) i pozowali do zdjęcia z plakatem promującym tę akcję.

Tuż przed sesją Rady Miasta Tychy (31 października) głos zabrała Iwona Winkowska (animatorka kampanii), zachęcając do wpięcia w ubranie pomarańczowej wstążki (kolor ten ma ostrzegać). Poinformowała, że kampania pn. „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” ma wymiar światowy, prowadzona jest co roku w dniach 1-19 listopada. Tychy biorą w niej udział po raz czwarty.

– Wszystkie działania, które prowadzimy w tej kampanii mają ostrzegać, informować i przede wszystkim uczyć widzieć lepiej i więcej, ponieważ przemoc wobec dzieci, młodzieży to nie tylko przemoc fizyczna – mówiła Iwona Winkowska.

Jak informuje Urząd Miasta Tychy na swojej stronie internetowej, w świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Jeśli więc ktoś:

  • popycha cię, policzkuje, szczypie, kopie, dusi cię, bije otwartą ręką i pięściami, bije przedmiotami, porzuca w niebezpiecznej okolicy, itp. – to STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC FIZYCZNĄ…
  • wyśmiewa twoje poglądy, religię, pochodzenie, stale krytykuje cię, wmawia ci chorobę psychiczną, wyzywa cię, poniża cię, upokarza, zawstydza, grozi ci, itp. – to STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC PSYCHICZNĄ…
  • wymusza pożycia seksualne, wymusza nieakceptowane praktyki seksualne, stosuje wobec ciebie sadystyczne formy współżycia seksualnego, itp. – to STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC SEKSUALNĄ…
  • odbiera ci zarobione pieniądze, uniemożliwia ci podjęcie pracy zarobkowej, uniemożliwia zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. – to STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC EKONOMICZNĄ…

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here