Tyska policja ma defibrylator

0

Komenda Miejska Policji w Tychach wyposażona została w defibrylator. Urządzenie to ma służyć nie tylko policjantom, ale pracownikom komendy, petentom i w ogóle wszystkim mieszkańcom, dlatego znajduje się w dostępnym przez całą dobę miejscu, czyli w holu budynku komendy.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), o który wzbogaciła się tyska komenda policji, to sprzęt ratujący życie. W przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji poprzez wczesną defibrylację. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi samo instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy.

W Komendzie Miejskiej Policji w Tychach defibrylator umieszczony został w holu, w pobliżu pomieszczenia oficera dyżurnego. To tutaj policjanci pełnią służbę przez całą dobę, dlatego w przypadku, gdy na terenie jednostki policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.

– Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program) – informuje 11 czerwca KMP w Tychach. – Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED, jak słyszymy, to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here