Tyska Rada Seniorów zakończyła pierwszą kadencję

0
Pożegnanie Tyskiej Rady Seniorów pierwszej kadencji, 28.03.2019r.; fot. ZB

Tyska Rada Seniorów zakończyła pierwszą kadencję. Wczoraj (28 marca) w sali sesyjnej Rady Miasta Tychy wręczono podziękowania członkom pierwszej Tyskiej Rady Seniorów, która właśnie zakończyła swoją czteroletnią kadencje. Wybory do TRS nowej kadencji odbędą się 4 kwietnia w Urzędzie Miasta Tychy.

Podstawą prawna powołania 15-osobowej Tyskiej Rady Seniorów jest uchwała Rady Miasta Tychy z 30 października 2014 r. Według przyjętego wówczas statutu TRS działa w obszarach: „zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, wspieranie aktywności ludzi starszych, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury, mieszkalnictwo dla seniorów, współpraca międzypokoleniowa”. Główne zadanie TRS, to wyrażanie opinii np. o aktach prawa miejscowego dotyczących osób starszych. Rada seniorów może też inicjować debaty publiczne na temat sytuacji osób starszych, jakości ich życia oraz działać na rzecz integracji społecznej seniorów.

Wybory do Tyskiej Rady Seniorów odbywają się na otwartym dla mieszkańców miasta zebraniu. Każdy może przyjść, ale prawo głosu mają jedynie osoby, które skończyły 60 lat. Aby kandydować do TRS trzeba wykazać się poparciem co najmniej 15 tyszan, liczących sobie ponad 60 lat lub być przedstawicielem podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Wybory do TRS minionej kadencji odbyły się 25 marca 2015 r. Kandydowało 20 osób. Oddano w sumie ponad 200 głosów. Pierwsze posiedzenie TRS odbyło się 16 kwietnia 2015 r. Kadencja trwała 4 lata.

Przed wczorajszą (28 marca) sesją Rady Miasta Tychy, Barbara Konieczna, przewodnicząca RM Tychy, oraz wiceprezydenci Igor Śmietański i Maciej Gramatyka podziękowali członkom TRS za pracę.

Według informacji uzyskanych od Zygmunta Marczuka, pełnomocnika prezydenta Tychów do spraw polityki senioralnej i współpracy z seniorami, wybory do Tyskiej Rady Seniorów nowej kadencji odbędą się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy. Zgłosiło się już, jak słyszymy, 19 kandydatów.

(icz)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here