Tyskim maturzystom nie poszło najlepiej, dobrze wypadli za to ósmoklasiści

0
fot. F1 Digitals z Pixabay

Od 8 do 29 czerwca w szkołach ponadpodstawowych odbywały się egzaminy maturalne, a od 16 do 18 czerwca uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali egzamin ósmoklasisty. Tyskim maturzystom nie poszło najlepiej, za to tyscy ósmoklasiści ulokowali się ponad średnią wojewódzką i krajową.

Jak informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku  955 absolwentów tyskich szkół średnich (827 w szkołach publicznych i 128 w niepublicznych). Uzyskane przez nich średnie wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym były gorszy od średniej w Polsce i na Śląsku. Prezentuje je tabela przygotowana na podstawie wstępnych wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Widać wyraźnie, że istnieje zasadnicza różnica między zdawalnością w tyskich szkołach publicznych i niepublicznych.

Obszar Zdawalność egzaminu maturalnego [%]
ogółem j. polski matematyka j. angielski
POLSKA 73,95 92,00 79,00
92,00
ŚLĄSK 73,66 93,00 78,00
93,00
TYCHY 67,54
83,77
75,08 91,83
w tym:
szkoły publiczne
73,64 87,19 81,29 94,94
szkoły niepubliczne
28,13

61,63
 
34,18 71,40

źródło: UM Tychy

 

Za to wyniki, jakie uzyskali tyscy ósmoklasiści są wyższe niż średnia nie tylko wojewódzka, ale i krajowa.

Tegoroczne średnie wyniki uczniów tyskich szkół piszących egzamin ósmoklasisty na arkuszach standardowych, zgodnie z danymi podanymi przez Centrum Informatyczne Edukacji

Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty  2020
Obszar j. polski matematyka j. angielski
TYCHY 62,22 48,39 59,95
ŚLĄSK 59,29 45,67 55,24
POLSKA 59,00 46,00 54,00

źródło: UM Tychy

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here