Tyszanin Andrzej Drogoń dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

0
Andrzej Drogoń na uroczystości przed Pomnikiem Katyńskim w Tychach, 15.04.2018 r.; fot. ZB

Tyszanin Andrzej Drogoń dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Od maja dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu jest tyszanin dr Andrzej Drogoń, od lutego kierował tą instytucją jako p.o. dyrektora IPN Wrocław.

Andrzej Drogoń ma 60 lat, jest doktorem nauk prawnych (nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Urodził się w Strzyżowie na Podkarpaciu, w Tychach mieszka od ponad 50 lat (rodzice przenieśli się na Śląsk gdy był dzieckiem). Jest absolwentem tyskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. C.K. Norwida. Uczestniczył w opozycji antykomunistycznej (m.in. w 1980 r. współtworzył na Uniwersytecie Śląskim Niezależne Zrzeszenie Studentów), za co został internowany w stanie wojennym.

W latach 1994 – 1996 oraz 1998 – 2002 był radnym Rady Miasta Tychy (m.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta); w latach 1996 – 1998, z ramienia sejmiku samorządowego, zasiadał w Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W latach 2007 – 2014 był dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. W 2015 roku startował z listy PiS (bez powodzenia) w wyborach do Sejmu.

Od 5 lutego 2018 r. był pełniącym obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

– Od 1 maja 2018 r. jestem dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – mówi dr Andrzej Drogoń.

(icz)

Dodaj komentarz