Tyszanka Agnieszka Bożek została prezesem Parku Śląskiego

0
Agnieszka Bożek fot. ZB

Wczoraj (21 lutego) Rada Nadzorcza Parku Śląskiego powołała tyszankę Agnieszkę Bożek na stanowisko prezesa Parku Śląskiego. Poprzednim prezesem był Tomasz Papaj – złożył rezygnację z powodu, jak czytamy, „spraw osobistych”.

O powołaniu nowego prezesa Parku Śląskiego w Chorzowie informuje komunikat Rady Nadzorczej z 21 lutego. Czytamy w nim: „Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa Parku Śląskiego Agnieszkę Bożek – samorządowca, doświadczonego menadżera i społecznika. Agnieszka Bożek ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu (kierunek zarządzanie i marketing – zarządzanie finansami) oraz Politechnikę Śląską (kierunek zarządzanie i marketing: specjalność zarządzanie finansami) Aktualnie uczęszcza na studia podyplomowe Executive Master od Business Administration (MBA). Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej oraz controllingu. Kierowała spółkami prawa handlowego i pełniła funkcje menadżerskie. Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Zarządu Województwa Śląskiego w latach 2018-2020. Angażowała się w działalność Parku Śląskiego. Brała udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego, Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego i Okrągłego Stołu ds. Parku Śląskiego. Była zaangażowana w najważniejsze projekty realizowane w regionie w ostatnich latach: wdrażała i koordynowała Marszałkowski Budżet Obywatelski, uczestniczyła w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczy pracom Rady Pożytku Publicznego”.

Agnieszka Bożek mieszka w Tychach Czułowie. W czasie gdy istniał jeszcze Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (czyli organizator komunikacji  podległy prezydentowi Tychów), zaangażowała się wraz z ówczesną radna Ewa Węglarz w walkę o przyznanie wszystkim uczniom prawa do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Prezydent Tychów Andrzej Dziuba był przeciwny wprowadzeniu takiego rozwiązania. Postulat ten (częściowo) został zrealizowany dopiero w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Agnieszka Bożek jest autorką projektu „Skwer Tulipanów” zrealizowanego przy ul. Tulipanów w Czułowie w ramach tyskiego budżetu obywatelskiego.

W 2018 r. Agnieszka Bożek startowała do Rady Miasta Tychy z listy stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Nie zdobyła mandatu.

(pp)

Walka o darmowe bilety dla wszystkich uczniów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here