Unia stawia na OZE. Zwiększanie dawki

0
fot. Fritz_the_Cat z Pixabay

W Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, odnawialne źródła energii (OZE) mają mieć coraz większy udział w finalnym zużyciu energii. A to oznacza, że w coraz większej dawce energia z OZE popłynie do małych i średnich przedsiębiorstw.

W Polsce, zgodnie z definicją podaną w Encyklopedii Zarządzania, do odnawialnych źródeł energii (OZE) zaliczamy te,  które wykorzystują w swoim procesie przetwarzania energię wiatru, geotermalną, spadku rzek, fal, prądów i pływów morskich, energię promieniowania słonecznego, oraz energię zdobywaną z biogazu wysypiskowego czy biomasy. Do energii odnawialnej zaliczamy ponadto biogazy, które powstały w procesach rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

OZE przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Myśli się o nich jako o alternatywie dla surowców kopalnych, głównie dla węgla. Jak czytamy na portalu Parlamentu Europejskiego (europarl.europa.eu), w 2009 r. przywódcy unijni wyznaczyli cel, zgodnie z którym do 2020 r. 20 proc. zużycia energii w UE ma pochodzić z odnawialnych źródeł, a w roku 2030 odsetek ten ma się zwiększyć do 32 proc. W 2020 r. Polska miałaby osiągnąć 15-procentowy udział OZE w zużyciu energii.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here