Upływ ważności orzeczenia o niepełnosprawności – ile urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego

0

Orzeczenie pracownika o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności kończy się 20 lutego. Czy w roku w którym kończy się ważność orzeczenia, pracownik nabędzie prawo do urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze 10 dni? Czy pracownik musi on wykorzystać przysługujący mu urlop dodatkowy w okresie ważności orzeczenia (tzn. kiedy posiada jeszcze status osoby niepełnosprawnej), czy też może wykorzystać urlop dodatkowy do końca roku pomimo że nie będzie posiadał już statusu osoby niepełnosprawnej?

Pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu za dany rok kalendarzowy, jeżeli więc w dniu 1 stycznia danego roku legitymował się właściwym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ma prawo do tego dodatkowego urlopu.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Powyższe oznacza zatem, że pracownik niepełnosprawny dysponujący orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym na dzień 1 stycznia danego roku, nabywa w tym dniu prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Z kolei przepisy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierają unormowań, które określałyby wprost utratę (wygaśnięcie) prawa do dodatkowego urlopu w danym roku kalendarzowym w razie upływu terminu orzeczenia o niepełnosprawności, ani też nie przewidują np. obowiązku wykorzystania do dnia upływu terminu orzeczenia.
Prowadzi to do wniosku, że raz nabyte prawo do urlopu wypoczynkowego przez pracownika za dany rok kalendarzowy obowiązuje i tym samym pracownik ma prawo wykorzystać dodatkowy urlop 10-dniowy  na zasadach ogólnych (kodeksowych). W praktyce oznacza to, że za rok 2021 w sytuacji wskazanej w pytaniu pracownikowi będzie przysługiwał urlop w wymiarze 36 dni lub 30 dni urlopowych (urlop „kodeksowy łącznie z urlopem dodatkowym).

Podstawa prawna:

  • art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

 Michał Culepa
specjalista w zakresie prawa pracy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here