VII Tyski Areopag

0
VII Tyski Areopag; fot. zew

28 października w Zespole Szkół nr 4 w Tychach odbył się VII Tyski Areopag, czyli konferencja, której tematem przewodnim była tym razem „Idea samorządności na Górnym Śląsku”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku tyskich szkół ponadpodstawowych. Konferencję prowadził Jarosław Gembka, nauczyciel w ZS nr 4 i twórca tyskich areopagów od 2010 r.

Jednym z prelegentów była m.in. dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiła o Sejmie Śląskim w II Rzeczpospolitej. Mówiąc o regionie sięgnęła aż do czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego (w 1348 roku zrzekł się pretensji do Śląska). Słuchacze mogli się m.in. dowiedzieć ile kosztowało wybudowanie gmachu Sejmu Śląskiego (w którym ma obecnie swoją siedzibę wojewoda i marszałek województwa śląskiego) – 12 mln zł, z czego 7 mln zł przeznaczono na wyposażenie.

Michał Fijałkowski, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego, w swoim wystąpieniu wskazywał na coraz większa zainteresowanie regionem przez Unię Europejską i zaangażowanie samorządu wojewódzkiego w inwestycje.

Głos zabrał również Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów. Zachęcał młodzież do krzewienia idei samorządności poprzez działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta oraz aktywność przy tworzeniu młodzieżowego budżetu partycypacyjnego.

Przemysław Sawicki, przewodniczący Rady Gminy Kobiór, mówiąc o problemach gmin wiejskich. W tym kontekście przedstawił np. jedną z koncepcji budowy kanału Odra – Wisła. Zakładała ona budowę drogi wodnej wzdłuż głównej ulicy Rodzinnej, co dezorganizowałoby życie mieszkańców Kobióra.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here