W dobie epidemii 84 mln zł pomocy dla turystyki w regionie

0
Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 26.01.2021 r., fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Dzisiaj (26 stycznia) marszałek Jakub Chełstowski zapowiedział uruchomienie Śląskiego Pakietu dla Turystyki, czyli pomocy finansowej dla przedsiębiorców tej branży w dobie epidemii koronawirusa. Zastrzyk finansowy wyniesie 84 mln zł. Pakiet zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Śląscy przedsiębiorcy, dla których źródłem utrzymania jest turystyka, ponownie będą mogli liczyć na pomoc województwa śląskiego w czasie epidemii. Jak informuje Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy województwa, w ubiegłym roku była to kwota 3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało wówczas 405 podmiotów; województwo dofinansowało 477 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę uzyskały szeroki zasięg.

Druga fala pandemii spowodowała jednak kolejny kryzys. Z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, dotyczącej wyników branży turystycznej w listopadzie 2020 r.,  prawie 90 proc. hoteli odnotowało po wprowadzeniu rządowych obostrzeń średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego prawie 6 na 10 hoteli – poniżej 10 proc. Sytuacja w styczniu 2021 r. uległa dalszemu pogorszeniu.

Ograniczenia związane z zamknięciem hoteli, gastronomii, stoków narciarskich oraz kumulacją ferii zimowych jeszcze bardziej pogłębiły zapaść. Na przykład aż 90 procent przychodów Szczyrku pochodzi z podatków firm turystycznych, a 60-70 proc. z nich generowanych jest właśnie zimą. Podobna sytuacja dotyczy pozostałych gmin posiadających zimową infrastrukturę turystyczną, w tym przede wszystkim stoki narciarskie (a to głównie z ich powodu turyści przyjeżdżają zimą w góry).

Oceniając skutki pandemii, badaniom poddano 38 gmin położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim oraz 15 gmin zlokalizowanych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W sumie przeanalizowano sytuację w 53 gminach.

Subregion południowy stanowi 86 proc. potencjału turystycznego analizowanego obszaru, a obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej stanowi pozostałe 14 proc. Oznacza to, że skutki pandemii są największe w południowej części województwa i pomoc powinna być skierowana w zdecydowanej większości właśnie w ten region. Dlatego samorząd województwa zdecydował o znaczącym podniesieniu kwoty pomocy do 84 mln zł, która (wliczając rok ubiegły) sięgnie w sumie aż 87, 5 mln zł. 85 proc. tych pieniędzy trafi do gmin położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim (powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki) oraz 15 proc. do gmin położonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (powiat częstochowski, myszkowski, zawierciański).

Według założeń, w pierwszej kolejności wsparciem objęte powinny być gminy położone w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, które posiadają na swoim terenie zimową infrastrukturę turystyczną, w tym stoki narciarskie. W drugiej kolejności środki trafią do gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, których potencjał turystyczny jest największy.

Pomoc, jak słyszymy, będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wysokość wsparcia wyniesie do 125 procent utraconych w 2021 roku dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Wysokość wnioskowanej pomocy na jedną gminę wynosi nie więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych w gminie liczonej do ilości mieszkańców gminy przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku pozostałych gmin.

– Turystyka jest jedną z tych branż, w którą koronawirus uderzył najbardziej – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy wsparcia, która pomoże im szybko odzyskać klientów. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje, czy obiekty turystyczne, chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy.

– Widząc problemy przedsiębiorców podajemy pomocną dłoń turystyce – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża. – To także realne wsparcie dla gmin utrzymujących się z turystyki. Stąd decyzja o rozszerzeniu pakietów pomocowych o kolejne filary.

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here