W Lędzinach rządzą kobiety

0
Gratulacje dla burmistrz Krystyny Wróbel; fot. Mirosław Leszczyk

W czwartek 22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta w Lędzinach ósmej kadencji. Ślubowanie złożyli radni i burmistrz Krystyna Wróbel. Przewodniczącą rady została wybrana Maria Głos. Uchwalono też wynagrodzenie włodarza Lędzin.

Sesja miała pierwotnie zakończyć się na obligatoryjnym wyborze przewodniczącego rady, jednak nowo wybrani radni przyjęli wniosek burmistrz Krystyny Wróbel o poszerzenie porządku obrad o sześć dodatkowych punktów, w tym o wybór wiceprzewodniczących RM i o wybór składu niektórych komisji rady, co wydłużyło czas trwania sesji do ponad czterech godzin, wliczając w to przerwę na poczęstunek.

Sesję otworzył najstarszy z grona radnych VIII kadencji Tadeusz Ingram, który prowadził ją wraz z radnymi: Marią Głos i Edwardem Urbańczykiem (wiceprzewodniczącym RM poprzedniej kadencji) do momentu wybrania nowego przewodniczącego RM.

Po ślubowaniu radnych przysięgę złożyła burmistrz Krystyna Wróbel, powtórnie wybrana na tę funkcję. Gratulacje złożyli jej między innymi: przedstawiciel kopalni Piast-Ziemowit, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach i ks. Krzysztof Sontag, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach, a Elwira Osoba odczytała list gratulacyjny od senatora Czesława Ryszki.

Przewodniczącego RM wybierano spośród dwojga kandydatów. Większością głosów zwyciężyła kandydatura Marii Głos, emerytowanej nauczycielki z Lędzin Goławca, która od tej pory prowadziła już obrady. Na wiceprzewodniczących rady wybrano Tadeusza Ingrama i Pawła Wanota.

Następnie ustalono składy osobowe czterech komisji RM. Ich przewodniczącymi zostali: Bogusław Dzierżak – Komisji Rewizyjnej, Bogumiła Stolecka – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Szymon Simonicz – Komisji Gospodarki Miejskiej i Anna Wysocka – Komisji Budżetu i Samorządności.

Radca prawny Urzędu Miasta poinformował też zebranych o aktualnej wysokości wynagrodzenia burmistrz K. Wróbel. Będzie ona zarabiała 10 428 zł brutto (ok. 7300 zł „na rękę”). Pensja jest zredukowana o 20 proc., zgodnie z nowym rozporządzeniem rządowym. Obniżone wynagrodzenie burmistrz Wróbel pobrała także w ostatnim miesiącu poprzedniej kadencji. Zdecydowaną większością głosów (11 za, 4 wstrzymujące się ) radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu tego wynagrodzenia, po czym przewodnicząca M. Głos zamknęła sesję.

W najbliższą środę 28.11 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych komisji, a kolejna sesja 29.11.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here