W mszach św. mają uczestniczyć tylko wierni związani z intencją

0
Ks. abp Wiktor Skworc fot. ZB

Dzisiaj (14 marca) ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, wydał zarządzenie, które nakazuje m.in. ograniczenie możliwości uczestnictwa w mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z intencją mszalną. Dotyczy to m.in. jutrzejszych (niedzielnych) mszy świętych.

Arcybiskup w wydanym dzisiaj (14 marca) zarządzeniu przypomina o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii (dyspensa, ze względu na wprowadzony stan epidemiczny, dotyczy wszystkich wiernych archidiecezji), zarządza ograniczenie możliwości uczestnictwa w mszach świętych wyłącznie do wiernych związanych z intencją, a w przypadku pogrzebów tylko do najbliższej rodziny zmarłego. Zarządzenie metropolity wprowadza także ograniczenie posługi wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Oto cała treść zarządzenia widniejąca na stronie internetowej Archidiecezji Katowickiej

„Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego.

 

 1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.
 2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 1. Należy ponadto:
 2. a) ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z zamówioną intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
 3. b) w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
 4. c) pamiętać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
 5. d) zwiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
 6. e) zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności i solidarności;
 7. f) ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
 8. g) podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.
 9. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

 

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 14 marca 2020 r.”

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here