W przypadku nadwyżki trzeba zapłacić

0
fot. ZB
Reklama

Jeśli w budżetach gmin i powiatów pojawiła się nadwyżka dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2020 r., to należnej wpłaty na rachunek WFOŚiGW w Katowicach trzeba dokonać do 16 sierpnia 2021 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia mu załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Katowicach za rok 2020.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2020 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio: dla gminy – 11,25 zł, dla powiatu – 2,67 zł,  zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2021 poz. 510).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłaty należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2021 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002.

(pp)

Reklama

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here