Witold Bańka kandydatem Europy na szefa Światowej Agencji Antydopingowej

0
Witold Bańka, minister sportu i turystyki: fot. msit.gov.pl

Europa wybrała swojego kandydata na szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Został nim Witold Bańka, minister sportu i turystki, który pochodzi z Tychów, a mieszka w Bojszowach. Minister Bańka zwyciężył już w pierwszej turze.

Etap kontynentalny wyborów odbył się 30 stycznia w siedzibie Rady Europy w Strasburgu. Witold Bańka zwyciężył już w pierwszej turze zdecydowaną większością 28 głosów. Linda Hofstad Helleland (Norwegia) otrzymała 16 głosów, a Philippe Muyters (Belgia) 5 głosów.

Od maja 2017 r. minister Bańka jest przedstawicielem Europy w komitecie wykonawczym WADA. Zasadnicze punkty jego programu to: budowa międzynarodowej sieci NADO (Narodowych Organizacji Antydopingowych) poprzez finansowanie ze środków Funduszu Solidarności Antydopingowej, zwiększenie zaangażowania zawodników w walkę z dopingiem, zmiana podejścia do kwestii laboratoriów antydopingowych – stawianie na jakość i ilość, zapewnienie ścisłej współpracy między rządami, ruchem sportowym, NADO i wszystkimi interesariuszami.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie.

Przewodnictwo w WADA sprawują rotacyjnie rządy oraz ruch sportowy. Ustępujący szef WADA, sir Craig Reedie, reprezentuje ruch sportowy. Stąd kolejna osoba kierująca tą organizacją wywodzić się będzie ze struktur rządowych. Wybór oficjalnego kandydata na szefa WADA na latach 2020-2022 nastąpi w maju br. w Montrealu. Wówczas rządy wszystkich kontynentów wskażą jedną osobę, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez zarząd WADA i przejmie stery w organizacji począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Kandydatura na szefa WADA zostanie zatwierdzona podczas Światowej Konferencji Antydopingowej, która odbędzie się w listopadzie 2019 roku w Katowicach. Zakłada się, że podczas tego wydarzenia Katowice odwiedzi około 2000 przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie z całego globu. Podczas wydarzenia zostaną także zatwierdzone zmiany w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Wydarzenie organizowane w Polsce będzie piątą edycją cyklicznej imprezy. Poprzednie odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie i Johannesburgu.

(J)

Dodaj komentarz