Wręczono klucze do pięciu nowych mieszkań komunalnych. Wśród lokatorów – matka radnego

4
Wręczanie kluczy do mieszkań komunalnych w CUS Tychy, 20.11.2019 r.; fot. ZB

Dzisiaj (20 listopada) w budynku przy ul. Edukacji 11 w Tychach, zaadaptowanym na Centrum Usług Społecznościowych, odbyła się uroczystość wręczenia kluczy do pięciu nowych mieszkań komunalnych, które znajdują się w CUS. Wśród osób, które otrzymały klucze jest mama tyskiego radnego Sławomira Sobocińskiego. Urząd Miasta zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Budynek przy ul. Edukacji 11 był internatem. Zaadaptowano go na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych.

– Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach wyniósł 7 mln zł – informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy. – Budowa Centrum Usług Społecznościowych została w części (85 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 3,5 mln zł) sfinansowana ze środków pozyskanych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wsparcia z Funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (tj. ok. 430 tys. zł) oraz pieniędzy pochodzących z budżetu gminy – ok. 3,1 mln zł.

CUS zajmuje powierzchnię ponad 600 metrów kwadratowych. Znaczna cześć budynku przeznaczona została na potrzeby filii Klubu Seniora i Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Ale znalazło się tu również miejsce m.in. na pięć nowych mieszkań komunalnych. Dzisiaj (20 listopada) w budynku przy ul. Edukacji 11 Aneta Moczkowska, wiceprezydent Tychów do spraw zrównoważonego rozwoju, oraz Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów do spraw społecznych, wręczyli klucze do owych pięciu gminnych lokali. Od 1 grudnia 2019 r. będą tu mogli zamieszkać: Leszek Janz, Bernadeta Sobocińska, Danuta Podemska, Daniela i Tadeusz Piątkowie, Wanda i Józef Kowalczykowie.

W uroczystości wręczania kluczy do mieszkań uczestniczył m.in. Sławomir Sobociński, tyski radny z Klubu Radnych Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska. Zapytaliśmy go czy jest spokrewniony z Bernadetą Sobocińską. Odpowiedział, że to jego matka.

Poprosiliśmy w Urzędzie Miasta Tychy m.in. o podanie kryteriów przyznania owych pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonego wniosku matki radnego. Uzyskaliśmy odpowiedź, że kryteria do najmu lokali komunalnych są zawarte w uchwale Rady Miasta Tychy nr XLVI/951/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy (tj. Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 2018 r. poz.6165). Mowa tam m.in. o trudnych dotychczasowych warunkach mieszkaniowych, odpowiednim kryterium dochodowym, pozbawieniu mieszkania przez zdarzenia losowe itp. Wnioski o przydział opiniuje Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 0050/10/19 z 10 stycznia 2019 r. W jej skład wchodzą: Edyta Danielczyk, Lidia Gajdas, Iwona Gądzik, Małgorzata Gurdek, Grzegorz Kołodziejczyk, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Aleksandra Spisak-Golemo, Jolanta Urbańska, Artur Wyżkiewicz.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do najmu lokalu spełniały, jak słyszymy od E. Grudniok, kryteria określone przepisami prawa (uchwały RM Tychy z 30.10.2014 r.) i umieszczone zostały na liście przydziału lokali. Lista została wywieszona do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Tychy. Prezentowana tam była, jak usłyszeliśmy, przez 14 dni – od 19 lipca 2019 r. do 1 sierpnia 2019 r.

– Do najmu przedmiotowych lokali wyłoniono przyszłych najemców spośród osób, które złożyły wnioski w 2017 i 2018 roku i które ukończyły 70 lat lub więcej – mówi rzecznik Ewa Grudniok. – Wyjątkiem jest rodzina państwa Kowalczyków, którzy wniosek złożyli w 2015 r. Pierwotnie zakwalifikowani zostali do najmu lokalu w zasobach istniejących, lecz z uwagi na ich schorzenia oraz poruszanie się na wózkach inwalidzkich ich wniosek został ponownie zweryfikowany przez Komisję Mieszkaniową i otrzymali pozytywną opinię do najmu lokalu w tej nieruchomości.

Ogółem, jak usłyszeliśmy, rozpatrzono 9 wniosków seniorów, którzy starali się o przydział lokalu w budynku CUS przy ul. Edukacji 11 – z tej puli 4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niespełnienie zapisów uchwały Rady Miasta Tychy, tj. przekroczenie progu dochodowego, brak możliwości przeprowadzenia wizji we wskazanych lokalach, niepotwierdzenie zamieszkiwania na terenie miasta Tychy. Wnioski rozpatrywała Komisja Mieszkaniowa, dokonując wizji w dotychczasowych miejscach zamieszkania tych osób.

Mówiąc konkretnie o pani Bernadecie Sobocińskiej UM Tychy poinformował, że wniosek został złożony w 2018 r.

– Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała go pozytywnie do najmu lokalu przy ul. Edukacji 11 – mówi Ewa Grudniok. – Powierzchnia przydzielonego lokalu wynosi 31,77 m kw. (pokój z aneksem kuchennym).

Urząd Miasta Tychy nie odpowiedział na nasze pytania: Gdzie wcześniej mieszkała pani Sobocińska? Z jakiego powodu dotychczasowe mieszkanie było dla niej nieodpowiednie? Ile metrów kwadratowych liczyło poprzednie mieszkanie, w którym mieszkała pani Sobocińska? Jaki był status tego mieszkania (mieszkanie własnościowe, lokatorskie – tj. na wynajem w czyich zasobach)? Co zadecydowało o przyznaniu jej mieszkania komunalnego przy ul. Edukacji 11?

Oprócz mieszkań komunalnych w CUS znajdują się również trzy tzw. mieszkania chronione (jedno rotacyjnie). Mogą w nich zamieszkać 22 osoby. Pierwsi lokatorzy mają się tu wprowadzić się w styczniu 2020 r.

– Każdy, kto chciałby zamieszkać w mieszkaniach chronionych lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat może skontaktować się z Działem Pomocy Osobom Starszym w MOPS – telefonicznie nr 32 323 22 68 lub na adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl – mówi Marianna Feith, dyrektor MOPS w Tychach.

– Potrzeba mieszkaniowa jest jedną z podstawowych potrzeb, dlatego staramy się ją realizować poprzez uruchomienie nowych terenów pod budowę mieszkaniową wielorodzinną, budowę nowych mieszkań, czy jak w przypadku obiektu przy ulicy Edukacji – adaptację budynków na cele mieszkaniowe – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – Myślimy zwłaszcza o osobach starszych, bo w starzejącym się społeczeństwie te potrzeby będą coraz większe.

– CUS to nie tylko nowe mieszkania – przypomina rzecznik Ewa Grudniok. – W obiekcie sporo miejsca zajmą usługi: jak sama nazwa wskazuje usługi społecznościowe prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”. Z oferty będzie mogło skorzystać 30 osób wybranych w przeprowadzonej wcześniej rekrutacji. Uczestnikami projektu będą w pierwszej kolejności osoby z tyskich obszarów rewitalizacji: os. A, H, Ł, N i O oraz Czułów Osada.

– Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – dodaje Katarzyna Sawaryn, dyrektor DDPS „Wrzos” w Tychach. – Uczestnicy będą objęci usługami opiekuńczymi, terapią zajęciową, aktywizacją intelektualną i ruchową. Planujemy także zajęcia integracyjne, które zamierzamy prowadzić w formie spotkań, imprez, zabaw z różnymi grupami społecznymi: seniorami, młodzieżą, dziećmi. W ramach pobytu proponujemy wyżywienie całodzienne lub obiad z możliwością wyboru zgodnie z potrzebami.

Po południu, jak słyszymy, w budynku przy ul. Edukacji 11 będzie działał Klub Seniora dla osób chętnych do udziału w zajęciach aktywizujących. Do klubu tego nie będzie rekrutacji. Przewidziano szeroki wachlarz zajęć – od tych związanych z aktywnością ruchową poprzez zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin, treningi w zakresie uzyskania konkretnych umiejętności – w tym „trening pamięci”, „trening kulinarny”, warsztaty i kursy dla osób mających ambicje poszerzyć swoje zdolności w interesujących dziedzinach. W Klubie Seniora będą się odbywały także zajęcia z rękodzieła, rysunku, malarstwa, haftu, pracy w glinie, muzykoterapii czy obsługi komputera. Zaplanowano także bloki tematyczne: żyjmy zdrowo (dieta, gimnastyka ciała i umysłu, kosmetyka), żyjmy bezpiecznie (policja, ratownictwo, prawnik, rzecznik konsumenta, ekologia), poznaję świat (ciekawe kraje, ciekawe zjawiska, ciekawe książki itp.), ciekawi ludzie – ciekawe zawody oraz moje pasje (taniec, fotografia, aktorstwo, itp.). Seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych. CUS zajmie się także aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy).

– Do dyspozycji uczestników jest przygotowane miejsce pod wiatą do imprez na świeżym powietrzu oraz urządzenie do ćwiczeń – mówi dyrektor Sawaryn. – Będzie także możliwość wykorzystania terenu wokół budynku np. do prac ogrodowych.

– Żyjemy w czasach, w których seniorzy czują się często samotni, a zapracowane, zagonione dzieci nie zawsze mają dla nich czas – mówi wiceprezydent Maciej Gramatyka. – Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS osoby starsze będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów, pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, a dodatkowo, dzięki bardzo atrakcyjnej ofercie, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zdzisław BARSZEWICZ

4 KOMENTARZE

  1. A czy publikowanie danych nowych lokatorów de facto z ich adresem nie narusza przepisów RODO. Proszę o odpowiedź pod tym komentarzem.

    • Tajny przydział mieszkań gminnych byłby bezprawny. Jawność gwarantuje obowiązująca uchwała Rady Miasta Tychy nr XLVI/951/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy (tj. Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 2018 r. poz.6165). Z punktu widzenia interesu społecznego, naszym zdaniem, to jedynie słuszne rozwiązanie. Bardziej szczegółowych informacji na pewno udzieli UM Tychy. Pozdrawiamy.

      • Dziękuję za odp. Mimo wszystko trochę zastanawia, że skoro mamy do czynienia z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i poniekąd wchodzimy na grunt danych wrażliwych: określony wiek i związany z tym stan zdrowia, ew. sytuacja materialny, czy nie będzie to prowadzić do kuriozalnych sytuacji, że np. ww. osoby będą zasypywane ofertami firm medycznych, które uzyskały dane np. z tego artykułu.

        • Oczywiście, takie ryzyko zawsze istnieje. W tym przypadku musi być jednak wkalkulowane w zakończone sukcesem staranie się o mieszkanie komunalne.Pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here