Wystartował Uniwersytet Trzeciego Wieku 

0
Fot. Lech Gawin

10 października rozpoczął się po raz szósty rok akademicki dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu. Słuchaczami UTW są seniorzy, którzy na emeryturze nie mają zamiaru siedzieć w domu, chcą się czegoś dowiedzieć, nabyć praktycznych umiejętności i spędzić czas aktywnie czas z rówieśnikami.

Wśród zaproszonych gości byli wykładowcy z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach z rektorem ks. dr. Wacławem Królikowskim na czele oraz mgr Izabelą Kuźnicką (ta uczelnia sprawuje pieczę nad UTW w Bieruniu). Przybyli też przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Akademii Ignatianum w Mysłowicach oraz burmistrz Krystian Grzesica.

Po odśpiewaniu ,,Gaudeamus Igitur” głos zabrał ks. dr Wacław Królikowski. – Życzę wam, żeby spędzony na wykładach czas był nawiązywaniem nowych przyjaźni i więzi ludzkich -powiedział rektor.
Z kolei burmistrz Grzesica wspomniał, że wiedzę w UTW zdobywa się z przyjemnością i dobrowolnie. Natomiast kierownik UTW Izabela Kuźnicka, stwierdziła, że aktywność życiowa człowieka nie powinna się kończyć wraz z przejściem na emeryturę.

Po akcie akcie immatrykulacji (przyjęcia nowych studentów) odbył się wykład inauguracyjn pod tytułem ,,Jak drzewiej bywało – przyczynki prawa rodzinnego”. Wygłosiła go doc. dr Angelika Barczyk-Nessel.

Na finał uroczystości, wystąpił chór ,,Harmonia” pod dyrekcją Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej. W repertuarze były utwory polskie i nie tylko. Owację wzbudziła piosenka zaśpiewana w języku suahili!

Ten rok akademicki rozpoczyna 20 nowych studentów-seniorów. Są jeszcze wolne miejsca. Można się zapisać każdym ośrodku kultury w Bieruniu (Jutrzenka, Gama, Remiza). Od momentu powstania UTW w Bieruniu wydano 246 indeksów.

Zajęcia edukacyjne UTW odbywają się naprzemiennie w Świetlicy-Remizie (Bieruń Nowy) i w DK Gama (Bieruń Stary) oraz SP nr 3. Oferta edukacyjna obejmuje: wykłady, zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe oraz spotkania i wycieczki integracyjne.

Tematyka wykładów jest zróżnicowana; dotyczą m.in. zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, historii, polityki społecznej, medycyny. Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone są z angielskiego, niemieckiego, obsługi komputera, a ponadto do dyspozycji są warsztaty kulinarne, taneczne, gimnastyczne, komunikacji interpersonalnej i dietetyczno-kosmetologiczne. Koszt uczestnictwa w zajęciach jednego semestru to 50 zł. Resztę kosztów pokrywa gmina Bieruń.

Lech Gawin

Dodaj komentarz